Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Нормативні документи щодо діяльності Херсонської філії Національного університету кораблебудування

Статут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути).

Вчена рада Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути).

Керівництво НУК (переглянути).

Кошторис та штатний розпис НУК (переглянути).

Документи НУК (переглянути).

Звіт за 2014 рік ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути).

Положення про Херсонську філію Національного університету кораблебудуванняімені адмірала Макарова (переглянути).

Положення про Вчену раду Херсонської філії Національного університету кораблебудування (переглянути).

Положення про методичну раду Херсонської філії Національного університету кораблебудування (переглянути).

Положення про моніторінг якості освіти у Херсонській філії Національного університету кораблебудування (переглянути).

План роботи відбіркової комісії Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2014–2015 навчальному році (переглянути).

Положення про проведення атестації студентів, семестрового контролю та критерії оцінювання знань студентів (переглянути).

Положення щодо організації навчального процесу та розробки навчальних планів (свалено Навчально-методичною радою НУК, протокол №2 від 13.03.2015 р. (переглянути).