Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Громадські обговорення

Інженерія програмного забезпечення
Пропонується для громадського обговорення проєкт освітньо– професійної програми першого циклу вищої освіти (бакалавр) Інженерія програмного забезпечення. 
Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються до 11 квітня 2021 року на електронну адресу:kbnus@gmail.com Марина Літвінова, гарант освітньої програми. Початок активності (дата): 11.03.2021
Спеціальність:  121. Інженерія програмного забезпечення
Галузь знань:  12. Інформаційні технології
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/