Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у галузі знань 07 – "Управління та адміністрування"
зі спеціальності  076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність",
освітньо-професійної програми "Бізнес і приватне підприємництво"

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Перелік дисциплін

1. Педагогіка вищої школи
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

2. Ділова іноземна мова
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

3. Методологія наукових досліджень
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

4. Управління проектами
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

5. Прийняття управлінських рішень у кризових та надзвичайних ситуаціях
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

6. Інтелектуальний бізнес
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

7. Управління біржовою діяльністю
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

8. Діагностика бізнес-процесів
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

9. Конкурентоспроможність підприємств торгівлі
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

10. Фінансовий менеджмент
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

11. Маркетингові дослідження
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

12. Економіка моря

Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

 

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 рік)

Освітньо-професійна програма (2018 рік)

Експертні висновки

Освітньо-професійна програма (2020 рік)

Освітньо-професійна програма (2022 рік)

Навчальні плани за ОПП

Рецензії-відгуки на ОПП

Робочі навчальні програми дисциплін

Код РНПД Код н/дисц Назва РНПД
08717 ОК 1.1  Практикум з іншомовного наукового спілкування
  О889    ОК 1.2  Інтелектуальний капітал
 О8814  ОК 2.1  Прийняття управлінських рішень у кризових на надзвичайних ситуаціях
О8811 ОК 2.2  Фінансовий менеджмент
 О888 ОК 2.3   Управління проєктами
 О8859 ОК 2.4  Управління якістю
 О8859 ОК 2.5   Стратегічне управління підприємницькими, торговельними та біржовими структурами
 О8842 ОК 2.6  Виробнича практика
 О8842  ОК 2.7  Науково-дослідницька практика
  ОК 2.8   Кваліфікаційна робота
Вибіркові дисципліни
О885    Економічна безпека підприємств
О886   Діагностика бізнес-процесів
О887   Методологія наукових досліджень
 О8860    Управління біржовою діяльністю
     

Магістри Управління та адміністрування