Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" 
зі спеціальності  073 - "Менеджмент",
освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування"

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Перелік дисциплін

1. Педагогіка вищої школи
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

2. Ділова українська мова
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

3. Методологія наукових досліджень
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

4. Управління проектами
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

5. Прийняття управлінських рішень у кризових та надзвичайних ситуаціях
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

6. Інтелектуальний капітал
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

7. Державне управління
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

8. Ділове адміністрування
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

9. Інвестиційний менеджмент
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

10. Фінансовий менеджмент
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

11. Бізнес англійська
Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

12. Управління якістю

Навчальний контент
Плани практичних (семінарських) занять
Завдання для самостійної роботи
Завдання для поточного та підсумкового контролю

 

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 073 "Менеджмент" для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2016 рік)

Освітньо-професійна програма (2018 рік)

Експертні висновки

Освітньо-професійна програма (2020 рік)

Робочі навчальні програми дисциплін

Код РНПД Назва РНПД
О885 Економічна безпека підприємства
О8811 Фінансовий менеджмент
О8812 Iнвестицiйний_менеджмент
 О8813 Державне управління 
О8842 Наскрізна прграма практичної підготовки
Вибіркові дисципліни
О8712  Ділова іноземна мова
О887 Методологія наукових досліджень
О888 Управління проєктами
О889 Інтелектуальний капітал
О8814 Прийняття управлінських рішень у кризових на надзвичайних ситуаціях

Магістри Управління та адміністрування