Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Перелік спеціальностей за якими здійснює підготовку спеціалістів
Херсонська філія НУК:

7.05120101 (7.100201) - Кораблі  та  океанотехніка (Ships and ocean technologies);

7.05050401 (7.092301) - Технологія та устаткування зварювання (Welding technologies and equipment);

7.05120103 (7.090509) - Суднові енергетичні установки та устаткування (Ship power plants and equipment);

7.05050304 (7.090210) - Двигуни внутрішнього згоряння (Internal-combustion engines);

7.05070204 (7.090203) - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Electromechanical automation systems and electrical drive);

7.05010301 (7.080403) - Програмне забезпечення систем (System software);

7.03050401 (7.050107) - Економіка підприємства (Economics of enterprise (as per kinds of economic activity)).

142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізація "Холодильні машини і установки" (Power machinery)

Кількість випускників філії за спеціальностями та напрямами підготовки

Кваліфікація (шифр спеціальності) Кількість фахівців Форма навчання
45-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (30 червня 2017 р.)
Спеціаліст зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація  "Кораблі та океанотехніка"  4 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", спеціалізація "Інжинирінг зварювання та споріднених процесів" 1 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 7.05010301 "Програмне забезпечення систем"  9 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація  "Експлуатація, монтаж та випробування суднових енергетичних установок"  23 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 7.05120103 "Суднові енергетичні установки та устаткування"  6 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Електромеханіка" 5 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 051 "Економіка", спеціалізація "Економіка підприємства" 5 денна
3 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація "Бізнес і приватне підприємництво" 4 денна
3 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент організацій та адміністрування" 12 заочна
18-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (30 червня 2017 р.) 
Бакалавр з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" 26 денна
Бакалавр з напряму 6.050504 "Зварювання" 15 денна
Бакалавр з напряму 6.050103 "Програмна інженерія" 7 денна
4 заочна
Бакалавр з напряму 6.050702 "Електромеханіка" 31 денна
1 заочна
Бакалавр з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (спец. "Суднові енергетичні установки та устаткування") 74 денна
20 заочна
Бакалавр з напряму 6.050503 "Машинобудування" 30 денна
Бакалавр з напряму 6.050601 "Теплоенергетика" 4 денна
Бакалавр з напряму 6.050604 "Енергомашинобудування" 14 денна
Бакалавр з напряму 6.030504 "Економіка підприємства" 7 денна
9 заочна
45-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (28 лютого 2017 р.)
Спеціаліст зі спеціальності 7.05120101 "Кораблі та океанотехніка"  денна 
1 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 7.05120102 "Суднокорусобудування" 
3 денна 
Магістр зі спеціальності 8.05120102 "Суднокорусобудування"  4 денна
Спеціаліст зі спеціальності 7.05050401 "Технологія та устаткування зварювання"    денна
Спеціаліст зі спеціальності 7.05010301 "Програмне забезпечення систем"    денна
16 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 7.05120103 "Суднові енергетичні установки та устаткування"   16 денна 
28 заочна
Спеціаліст зі спеціальності 7.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння"   14   денна
Спеціаліст зі спеціальності 7.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"  15 денна
1 заочна
18-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (31 січня 2017 р.) 
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 28 заочна
бакалавр з машинобудування 1 заочна
бакалавр з електромеханіки 9 заочна
44-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (01 липня 2016 р.) 
Інженер-механік (7.05120101)    1 заочна 
Інженер-механік (7.05050401)  2 заочна  
Інженер-програміст (7.05010301)  23 заочна  
Інженер-механік (7.05120103)   37 заочна  
Спеціаліст з електромеханіки (7.05070204)   4  заочна 
Спеціаліст з економіки підприємства (за видами економічної діяльності) (7.03050401)  7  денна 
4 заочна 
17-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 липня 2016 р.) 
 бакалавр з економіки   7  денна
 7   заочна
 технічний фахівець-механік  22  денна
 бакалавр зі зварювання  15  денна
 фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення   6  денна
2  заочна
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 51  денна
20 заочна
бакалавр з машинобудування 19  денна
бакалавр з електромеханіки  21  денна
44-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (29 лютого 2016 р.) 
Інженер-механік (7.05120101) 4 денна
Інженер-механік (7.05120102) 5 денна
Інженер-механік (7.05050401) 13 денна
Інженер-програміст (7.05010301) 7 денна
Інженер-механік (7.05120103) 11 денна
*2 денна
10 заочна
*12 заочна
Інженер-механік (7.05050304) 13 денна
Спеціаліст з електромеханіки (7.05070204) 17 денна
* сумісний випуск НУК-ХФ НУК
17-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 лютого 2016 р.) 
бакалавр технічний фахівець-механік 7 Заочна
бакалавр зі зварювання 4 Заочна 
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 22  Заочна 
бакалавр з машинобудування  1 Заочна 
бакалавр з електромеханіки 10 Заочна 
43-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (01 липня 2015 р.)
Інженер-механік (7.05120101)  Заочна 
Інженер-механік (7.05050401)  6 Заочна 
Інженер-механік (7.05120103) 36 Заочна
Інженер-механік (7.05050304) 1 Заочна
Спеціаліст з електромеханіки (7.05070204)  13  Заочна 
Спеціаліст з економіки підприємства (за видами економічної діяльності) (7.03050401) 4 Денна
6 Заочна 
16-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 липня 2015 р.)  
бакалавр з економіки   5 Денна
 12 Заочна
технічний фахівець-механік  15 Денна
1 Заочна
бакалавр зварювання 16  Денна
фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення   6 Денна
 1 Заочна
бакалавр з суднобудування та океанотехніки  24 Денна
9 Заочна
бакалавр з машинобудування  17 Денна
бакалавр з електромеханіки  23 Денна
1 Заочна
43-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (03 березня 2015 р.)
Інженер-механік (7.05120101) 9 Денна
Інженер-механік (7.05120102) 6 Денна
Інженер-механік (7.05050401) 10 Денна
1 Заочна
Інженер-програміст (7.05010301) 6 Денна
2 Заочна
Інженер-механік (7.05120103) 11 Денна
28 Заочна
Інженер-механік (7.05050304) 10 Денна
Спеціаліст з електромеханіки (7.05070204) 9 Денна
16-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 лютого 2015 р.)   
бакалавр технічний фахівець-механік 6 Заочна
бакалавр зі зварювання 4 Заочна
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 39 Заочна
бакалавр з машинобудування 7 Заочна
бакалавр з електромеханіки 13 Заочна
42-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (04 липня 2014 р.)
Спеціаліст з економіки підприємства (за видами економічної діяльності) (7.03050401) 9 Денна 
11 Заочна 
Інженер-механік (7.05120101)  4 Заочна 
Інженер-механік (7.05050401) 4 Заочна 
Інженер-механік (7.05120103) 43 Заочна 
Інженер-механік (7.05050304) 6 Заочна 
Спеціаліст з електромеханіки (7.05070204) 11 Заочна 
15-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (04 липня 2014 р.)
бакалавр з економіки  6 Денна 
11 Заочна 
технічний фахівець-механік 13 Денна 
бакалавр зварювання 17 Денна 
фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення  7 Денна 
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 23 Денна 
12 Заочна 
бакалавр з машинобудування 19 Денна 
бакалавр з електромеханіки 25 Денна 
1 Заочна 
42-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (01 березня 2014 р.)
Інженер-механік (7.05120101) 5 Денна 
Інженер-механік (7.05120102) 6 Денна 
Інженер-механік (7.05050401) 9 Денна 
1 Заочна 
Інженер-програміст (7.05010301) 6 Денна 
3 Заочна 
Інженер-механік (7.05120103) 10 Денна 
29 Заочна 
Інженер-механік (7.05050304) 11 Денна 
Спеціаліст з електромеханіки (7.05070204) 23 Денна 
15-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 лютого 2014 р.)
бакалавр технічний фахівець-механік 10 Заочна 
бакалавр зі зварювання 8 Заочна 
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 23 Заочна 
бакалавр з машинобудування 7 Заочна 
бакалавр з електромеханіки 24 Заочна 
41-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (05 липня 2013 р.)
 Спеціаліст з економіки підприємства (за видами економічної діяльності) (7.03050401)  6 Денна 
20  Заочна 
Інженер-механік (7.05120101)   13 Заочна  
Інженер-механік (7.05050401) 9 Заочна 
Інженер-механік (7.05120103) 3 Денна 
47 Заочна 
Інженер-механік (7.05050304) 7 Заочна 
Спеціаліст з електромеханіки (7.05070204) 1 Денна
12 Заочна
   14-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (05 липня 2013 р.)
бакалавр з економіки  14  Денна  
19 Заочна 
бакалавр технічний фахівець-механік 19 Денна 
бакалавр зварювання 17  Денна 
фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення  8 Денна
Заочна 
бакалавр з суднобудування та океанотехніки  24 Денна 
14 Заочна 
бакалавр з машинобудування 11 Денна
1 Заочна 
бакалавр з електромеханіки 22 Денна
41-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (01 березня 2013 р.)
Інженер-механік (7.05120101) 11  Денна
Інженер-механік (7.05050401) 10 Денна
Інженер-програміст (7.05010301) 12 Денна
8 Заочна
Інженер-механік (7.05120103) 14 Денна
19 Заочна
Інженер-механік (7.05050304) 16 Денна
Спеціаліст з електромеханіки (7.05070204) 25 Денна
14-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 лютого 2013 р.)
бакалавр технічний фахівець-механік 9 Заочна
бакалавр зі зварювання 10 Заочна
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 46 Заочна
бакалавр з машинобудування 14 Заочна
бакалавр з електромеханіки 21 Заочна
40-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (01 червня 2012 р.)
Спеціаліст з економіки підприємства (за видами економічної діяльності) (7.03050401) 15 Денна
18 Заочна
Інженер-механік (7.100201) 7 Заочна
Інженер-механік (7.092301) 8 Заочна
Інженер-механік (7.090509) 99 Заочна
Спеціаліст з електромеханіки (7.092203) 10 Заочна
13-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 червня 2012 р.)
бакалавр технічний фахівець-механік 12 Денна
бакалавр зі зварювання 11 Денна
1 Заочна
бакалавр технік-програміст 8 Денна
6 Заочна
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 27 Денна
6 Заочна
бакалавр з машинобудування 11 Денна
бакалавр з електромеханіки 38 Денна
2 Заочна
бакалавр з економіки  25 Денна
27 Заоча
40-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (01 березня 2012 р.)
Інженер-механік (7.100201) 9 Денна
1 Заочна
Інженер-механік (7.092301) 8 Денна
Інженер-програміст (7.080403) 15 Денна
2 Заочна
Інженер-механік (7.090509) 15 Денна
26 Заочна
Інженер-механік (7.090210) 17 Денна
Спеціаліст з електромеханіки (7.092203) 34 Денна
1 Заочна
13 -й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 січня 2012 р.)
бакалавр технічний фахівець-механік 28 Заочна
бакалавр зі зварювання 17 Заочна
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 43 Заочна
21 Денна
бакалавр з машинобудування 12 Заочна
бакалавр з електромеханіки 23 Заочна
39-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (01 липня 2011 р.)
Спеціаліст з економіки (7.050107) 21 Денна
45 Заочна
Інженер-механік (7.100201) 11 Заочна
Інженер-механік (7.092301) 4 Заочна
Інженер-механік (7.090509) 83 Заочна
Інженер-електромеханік (7.092203) 15 Заочна
12-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 липня 2011 р.)
бакалавр технічний фахівець-механік 14 Денна
бакалавр зі зварювання 16 Денна
бакалавр технік-програміст 19 Денна
10 Заочна
бакалавр з суднобудування та океанотехніки 38 Денна
бакалавр з машинобудування 20 Денна
бакалавр з електромеханіки 50 Денна
бакалавр з економіки  46 Денна
48 Заочна
39-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (01 березня 2011 р.)
Інженер-механік (7.100201) 14 Денна
Інженер-механік (7.092203) 12 Денна
Інженер-програміст (7.080403) 7 Денна
Інженер-механік (7.090509) 21 Денна
15 Заочна
Інженер-механік (7.090210) 9 Денна
Інженер-електромеханік (7.092203) 23 Денна
12-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (лютий 2011 р.)
бакалавр технічний фахівець-механік 15 Заочна
бакалавр зі зварювання 13 Заочна
бакалавр з енергетики 61 Заочна
бакалавр з інженерної механіки 4 Заочна
бакалавр з електромеханіки 22 Заочна
38-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (02 липня 2010 р.)
Спеціаліст з економіки 12 Денна
34 Заочна
Інженер-механік 14 Заочна
Інженер-механік 19 Заочна
Інженер-механік 47 Заочна
Інженер-електромеханік 16 Заочна
11-й-випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (липень 2010 р.)
бакалавр технічний фахівець-механік 10 Денна
бакалавр зі зварювання 15 Денна
бакалавр технік-програміст 17 Денна
3 Заочна
бакалавр з енергетики 47 Денна
18 Заочна
бакалавр з інженерної механіки 20 Денна
бакалавр з електромеханіки 50 Денна
бакалавр з економіки підприємства 41 Денна
54 Заочна
38-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (01 березня 2010 р.)
Інженер-механік 11 Денна
Інженер-механік 9 Денна
Інженер-програміст 7 Денна
Інженер-механік 24 Денна
Інженер-механік 6 Денна
Інженер-електромеханік 32 Денна
11-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (березень 2010 р.)
бакалавр з електромеханіки 25 Заочна
бакалавр з енергетики 75 Заочна
бакалавр зі зварювання 12 Заочна
бакалавр технічний фахівець-механік 15 Заочна
37-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (04 березня 2009 р.)
Інженер-механік 12 Денна
Інженер-механік 10 Денна
Інженер-програміст 15 Денна
Інженер-механік 18 Денна
Інженер-електромеханік 25 Денна
10-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (липень 2009 р.)
бакалавр технічний фахівець-механік 18 Денна
бакалавр зі зварювання 16 Денна
бакалавр технік-програміст 10 Денна
бакалавр з енергетики 49 Денна
бакалавр з електромеханіки 35 Денна
бакалавр з інженерної механіки 13 Денна
бакалавр з економіки підприємства 18 Денна
37-й випуск спеціалістів Херсонської філії НУК (02 липня 2009 р.)
Спеціаліст з економіки 25 Денна
57 Заочна
Інженер-механік 13 Заочна
Інженер-механік 69 Заочна
Інженер-механік 5 Заочна
Інженер-електромеханік 21 Заочна
10-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (березень 2009 р.)
бакалавр з електромеханіки 25 Заочна
бакалавр з енергетики 75 Заочна
бакалавр зі зварювання 13 Заочна
бакалавр технічний фахівець-механік 25 Заочна