Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Суднобудування

Спеціальність 135

Спеціалізації: "Проектування суднових енергетичних установок", "Есплуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок"

(Спеціальність 7.05120103 "Суднові енергетичні установки та устаткування"
за переліком 2006 р.)

Інженер-механік за спеціальністю «Судові енергетичні установки та устаткування» забезпечує як проектування суднових енергетичних установок (СЕУ) та енергетичних комплексів для конкурентноздатних на світовому ринку суден, що мають високу паливну економічність, маневреність, надійність, живучість, тривалий термін служби, так і монтаж цих установок та грамотну безаварійну їхню експлуатацію.

Перші чотири курси всі студенти даної спеціальності навчаються за загальними планами, а далі вони розділяються на більш вузькі напрямки підготовки – спеціалізації:

  • «Суднові установки з двигунами внутрішнього згоряння»;
  • «Суднові парогенеруючі агрегати»;
  • «Енергозабезпечення промислових підприємств»;
  • «Суднові установки з газотурбінними двигунами»;
  • «Теплофізичні процеси в СЕУ»;
  • «Монтаж, експлуатація і ремонт СЕУ»;
  • «Інженерний менеджмент і маркетинг СЕУ»;
  • «Природоохоронні комплекси».

Комплекс спеціальних дисциплін, що викладають студентам старших курсів, дає розуміння сучасного стану суднових енергетичних установок і методів їхнього проектування, готує майбутніх інженерів-механіків до самостійної діяльності. До їхнього числа відносяться: суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові парові і газові турбіни, суднові енергетичні установки, математичне моделювання СЕУ, проектування СЕУ, експлуатація, діагностика й дослідження СЕУ тощо.

Випускники спеціальності «Судові енергетичні установки та устаткування» працюють на морському і річковому флотах, суднобудівних і судноремонтних підприємствах, у проектних організаціях, підприємствах загального машинобудування, житлового.

Спеціалізована аудиторія СЕУ Лабораторія СЕУ

Галузі, напрями та спеціальності