Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Суднобудування

Спеціальність 135

Освітньо-професійні програми:
"Суднові енергетичні установки та устаткування", "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок"

(Спеціальність 7.05120103 "Суднові енергетичні установки та устаткування"
за переліком 2006 р.)

  Фахівець вищої кваліфікації (інженер-механік) за освітньо-професійними програмами «Суднові енергетичні установки та устаткування» і «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» організує грамотну безаварійну експлуатацію суднових енергетичних установок (СЕУ) та енергетичних комплексів, які є серцем і артеріями будь-якого судна. Від його майстерності залежить висока паливна економічність, надійність, маневреність, екологічність, живучість і тривалий термін служби СЕУ та всього судна. Також він займається питаннями проектування, виробництва, випробування та монтажу сучасних СЕУ конкурентних на світовому ринку суден.
  Перші чотири курси студенти навчаються за загальними планами, а далі вони розділяються на більш вузькі напрямки підготовки – освітньо-професійні програми.
  Комплекс спеціальних дисциплін, що вивчають студенти вказаних освітньо-професійних програм, дає розуміння сучасного стану СЕУ і методів їхньої експлуатації та проектування, готує майбутніх інженерів-механіків до самостійної діяльності. До їхнього числа відносяться: суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові парові та газові турбіни, суднові енергетичні установки, математичне моделювання і проектування СЕУ, експлуатація, діагностика й випробування СЕУ тощо.
  Випускники освітньо-професійних програм «Суднові енергетичні установки та устаткування» і «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» працюють на морському і річковому флотах, суднобудівних і судноремонтних підприємствах, у проектних організаціях, підприєм-

ствах загального машинобудування, житлового господарства тощо. Випускникам, які виказали здібності до науково-дослідної діяльності надається можливість продовжити навчання у аспірантурі за науковою спеціальністю «Двигуни та енергетичні установки». 

  Фахівець може займати первинні посади: науковий співробітник, судновий механік, інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-механік, майстер виробничої дільниці, інженер з транспорту, викладач закладу вищої освіти II–IV рівня акредитації.

Спеціалізована аудиторія СЕУ Лабораторія СЕУ

Галузі, напрями та спеціальності