Реєстрація
знаменник
Карта сайту

 Енергетичне машинобудування
Спеціальність 142
Освітньо-професійні програми:
"Холодильні машини та установки";
"Холодильні машини та установки і системи кондиціювання"

Випускники освітньо-професійних програм «Холодильні машини та установки» (освітній ступень «Бакалавр») і «Холодильні машини та установки і системи кондиціювання» (освітній ступень «Магістр») займаються дослідженням, проектуванням, монтажем та експлуатацією холодильних машин, теплових насосів, установок комфортного та технічного кондиціювання повітря. Об’єктом діяльності фахівців є процеси, що відбуваються в енергетичних установках (компресорах, холодильних машинах і установках, системах кондиціювання та життєзабезпечення, теплових насосах,теплових двигунах, теплообмінних та технологічних апаратах).

 За роки навчання здобувачі вищої освіти одержують високу інженерну підготовку у галузі холодильної та кондиціонуючої техніки і  організацію експлуатації обладнання, проведення досліджень та здійснення інновацій. Зокрема, також здатні розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології під час проектування та експлуатації енергетичного і теплотехнологічного обладнання, в т.ч. для установок комбінованого виробництва енергії (когенерація, тригенерація).технології з поглибленим вивченням загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.

Фахівці, які здобули кваліфікацію інженера-механіка спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» здатні розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі холодильної техніки та технології і систем кондиціювання, що передбачають виконання конструкторських, проектних робіт, організацію виробництва облад нання з використанням сучасних технологій та вико- нання монтажних, пусконалагоджувальних робіт

Сфери працевлаштування:
• на підприємствах та в проектних установах суднобудування та машинобудування;
• на рефрижераторних суднах морського та рибопромислового флоту;
• підприємствах торгівлі;
• на м’ясо-, рибо- та овочекомбінатах;
• хладокомбінатах;
• молокозаводах;
• птахофабриках;
• пивзаводах;
• ковбасних та хлібопекарних цехах;
• фірмах з продажу холодильного обладнання та систем кондиціювання.


 По закінченні навчання за освітньо-професійними програмами випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду:
2143.2 Інженер-енергетик
2149.2 Інженер-конструктор
2149.2 Інженер
2149.2 Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби
2149.2 Інженер з ремонту
2149.2 Інженер з керування й обслуговування систем
2149.2 Інженер з налагодження й випробувань
2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту
2149.2 Інженер з підготовки виробництва
2149.2 Інженер-технолог
23525 Механік дизельної та холодильної установок
23580 Механік ремонту устаткування
23601 Механік рефрижераторних установок
23616 Механік цеху
25032 Технік з експлуатації та ремонту устаткування

Галузі, напрями та спеціальності