Реєстрація
знаменник
Карта сайту

 Енергетичне машинобудування
Спеціальність 142
Спеціалізація "Холодильні машини і установки"

Випускники спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізації "Холодильні машини і установки" займаються дослідженням, проектуванням, монтажем та експлуатацією холодильних машин, теплових насосів, установок комфортного та технічного кондиціонування повітря. Працюють на підприємствах та в проектних установах суднобудування та машинобудування, на рефрижераторних суднах морського та рибопромислового флоту, а також у медичних закладах, підприємствах торгівлі, банках на м'ясо-, рибо- та овочекомбінатах, хладокомбінатах, молокозаводах, птахофабриках, пивзаводах, у ковбасних та хлібопекарних цехах, фірмах з продажу холодильного обладнання та систем кондиціонування.

На старших курсах за цією спеціальністю передбачається підготовка за двома більш вузькими спеціалізаціями: 

–       "Холодильні машини та установки і системи кондиціювання";

–       "Експлуатація суднових холодильних установок та систем кондиціювання".

За роки навчання студент одержує високу інженерну підготовку у галузі холодильної та кондиціонуючої техніки і технології з поглибленим вивченням загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.
Процес навчання за всіма спеціалізаціями здійснюють висококваліфіковані викладачі кафедри кондиціонування та рефрижерації НУК, професори, доценти, кандидати та доктори технічних наук, що мають великий стаж науково-педагогічної праці та сотні видань наукових і навчальних праць.

Галузі, напрями та спеціальності