Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Галузеве машинобудування

 Спеціальність 133

Спеціалізації: "Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння", "Проектування та виробництво двигунів внутрішнього згоряння"

(Спеціальність 7.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння"

за переліком 2006 р.)

Підготовка інженерів за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" передбачає опанування студентами конструкції, теорії, питань проектування, експлуатації,ремонту та обслуговування двигунів внутрішнього згоряння суднового, транспортного, сільськогосподарського та промислового призначення.

Спеціальність включає спеціалізації:

 - "Проектування та вироблення двигунів внутрішнього згоряння";

 - "Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння".

Останні роки в навчальні плани введені нові курси: маркетинг ДВЗ, одержання і використання нових видів палива, конверсія двигунів та їхніх агрегатів, екологічно чисті технології з використанням ДВЗ та ін.

Багато уваги також приділяється вивченню питань експлуатації, діагностики, обслуговування і ремонту сучасних двигунів різноманітного призначення.

Фахівці зазначених спеціалізацій працюють на суднобудівних і машинобудівних підприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, автопідприємствах, у морських і річкових портах, на морському флоті, у залізничних депо, на підприємствах агропромислового комплексу й інших підприємствах і організаціях, де застосовуються двигуни внутрішнього згоряння.

Спеціалізована аудиторія ДВЗ Лабораторія ДВЗ

Галузі, напрями та спеціальності