Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Енергетичне машинобудування

 Спеціальність 142

Освітньо-професійна програма 
"Двигуни внутрішнього згоряння"

(Спеціальність 7.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння"

за переліком 2006 р.)

Підготовка фахівців вищої кваліфікації (бакалаврів і магістрів) за освітньо-професійною програмою «Двигуни внутрішнього згоряння» (ДВЗ) передбачає опанування студентами конструкції, теорії, питань проектування, експлуатації, ремонту та обслуговування ДВЗ. Вони мають суднове, наземне транспортне (в першу чергу, автомобільне), сільськогосподарське та промислове призначення. За останні роки в навчальні плани підготовки введені нові курси: маркетинг ДВЗ, одержання і використання нових видів палива, зокрема, біопалив, конверсія двигунів та їхніх агрегатів, екологічно чисті технології з використанням ДВЗ та ін. Багато уваги також приділяється вивченню питань експлуатації, діагностики, обслуговування і ремонту сучасних двигунів різноманітного призначення.

Фахівці вказаної освітньо-професійної програми працюють на судно- і машинобудівних заводах і підприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, у салонах з продажу автотехніки і автотранспортних компаніях, у конструкторських бюро і науково-дослідних інститутах, у морських і річкових портах, на морському флоті, у залізничних депо, на об’єктах стаціонарної енергетики та підприємствах з видобування та транспортування нафти і газу, на підприємствах агропромислового комплексу й інших фірмах і організаціях, де застосовуються двигуни внутрішнього згоряння. Випускникам, які виказали здібності до науково-дослідної діяльності надається можливість продовжити навчання у аспірантурі за науковою спеціальністю «Двигуни та енергетичні установки».
 

Фахівець може займати первинні посади:
- науковий співробітник;
- інженер-конструктор;
- інженер-технолог;
- інженер-механік;
- майстер виробничої дільниці;
- інженер з транспорту;
- викладач закладу вищої освіти II–IV рівня акредитації.

Спеціалізована аудиторія ДВЗ Лабораторія ДВЗ

Галузі, напрями та спеціальності