Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 141

Спеціалізація "Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод"

(Спеціальність 7.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" за переліком 2006 р.)

Особливістю спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" є її універсальність. Фахівці цієї спеціальності можуть успішно працювати як на держпідприємствах суднобудування і машинобудування, на приватних підприємствах, так і в інших галузях, де завжди існують проблеми автоматизації економічних, організаційних та виробничих процесів.

За час навчання студенти одержують фундаментальні знання з сучасної теорії автоматичного управління, методів проектування навчальних і самонавчальних систем та комп'ютеризованих автоматичних систем обробки інформації. Вони вивчають електроніку і мікропроцесорну техніку, системи комп'ютерного програмного управління верстатами, обробляючими центрами та іншим технологічним устаткуванням.

  • «Електропривод загально промислових механізмів»;
  • «Автоматизоване   управління   технологічними процесами і виробництвами»;
  • «Системи керування робототехнічними комплексами».

Особливе місце в системі підготовки фахівців з цієї спеціальності займає опанування методами проектування та експлуатації роботів і робототехнічних комплексів. Великий досвід викладачів філії та НУК, використання реального промислового робототехнічного устаткування, дозволяє глибше вивчити принципи проектування гнучких виробничих дільниць та цехів.

Найбільш здібні випускники зможуть продовжити навчання в магістратурі, а також аспірантурі і отримати науковий ступінь кандидата наук.

Галузі, напрями та спеціальності