Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Прикладна механіка

Спеціальність 131

Освітньо-професійна програма
"Інжиніринг зварювання та споріднених процесів"


(Спеціальність 7.05050401 "Технологія та устаткування зварювання" за переліком 2006 р.)

Випускники  спеціальності 131 "Прикладна механіка", спеціалізації "Інженерінг зварювання та споріднених процесів" займаються:

  • дослідженнями, проектуванням та розробкою технології зварювання металів і неметалів, пайки та інших споріднених процесів, наприклад, напилення металів, пластмас, кераміки, наплавлення та зміцнення виробів, вакуумних та лазерних технологій, виробництва та обробки матеріалів, електрошлакового, плазмового, електронно-променевого переплаву тощо;
  • розробкою та експлуатацією сучасних напівпровідникових та інверторних джерел живлення, напівавтоматів, автоматів та іншого зварювального устаткування;
  • автоматизацією та роботизацією зварювального виробництва;
  • контролем якості зварних з’єднань із застосуванням найсучасніших фізичних методів.

Ви будете завжди потрібні у всіх галузях промисловості від машинобудування до електроніки та медичної техніки. Спеціальність відкриває можливості для створення малих виробництв та приватного бізнесу. Програма навчання передбачає вивчення сучасних норм і стандартів Європейського Союзу й придбання робочого диплома електрозварника. 

У процесі навчання студенти одержують фундаментальну підготовку з таких дисциплін: міцність зварних з’єднань; напруження та деформації при зварюванні; матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань; основи конструювання та деталі машин; зварювання плавленням; зварювання тиском; джерела живлення для зварювання тощо. Студенти проходять практичну підготовку зі спеціальності на підприємствах судно- та машинобудування.

Галузі, напрями та спеціальності