Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Прикладна механіка

Спеціальність 131

Спеціалізація "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів"


(Спеціальність 7.05050401 "Технологія та устаткування зварювання" за переліком 2006 р.)

Випускники  спеціальності 131 "Прикладна механіка", спеціалізації "Інженерінг зварювання та споріднених процесів" займаються:

  • дослідженнями, проектуванням та розробкою технології зварювання металів і неметалів, пайки та інших споріднених процесів, наприклад, напилення металів, пластмас, кераміки, наплавлення та зміцнення виробів, вакуумних та лазерних технологій, виробництва та обробки матеріалів, електрошлакового, плазмового, електронно-променевого переплаву тощо;
  • розробкою та експлуатацією сучасних напівпровідникових та інверторних джерел живлення, напівавтоматів, автоматів та іншого зварювального устаткування;
  • автоматизацією та роботизацією зварювального виробництва;
  • контролем якості зварних з’єднань із застосуванням найсучасніших фізичних методів.

Ви будете завжди потрібні у всіх галузях промисловості від машинобудування до електроніки та медичної техніки. Спеціальність відкриває можливості для створення малих виробництв та приватного бізнесу. Програма навчання передбачає вивчення сучасних норм і стандартів Європейського Союзу й придбання робочого диплома електрозварника. 

У процесі навчання студенти одержують фундаментальну підготовку з таких дисциплін: міцність зварних з’єднань; напруження та деформації при зварюванні; матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань; основи конструювання та деталі машин; зварювання плавленням; зварювання тиском; джерела живлення для зварювання тощо. Студенти проходять практичну підготовку зі спеціальності на підприємствах судно- та машинобудування.

Галузі, напрями та спеціальності