Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Економіка 

Спеціальність 051

Спеціалізації: "Економіка підприємства", "Міжнародна економіка",
"Економіка довкілля і природних ресурсів"

(Спеціальність 7.03050401 "Економіка підприємства" за переліком 2006 р.)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 076

Спеціалізація "Бізнес і приватне підприємництво"

«Економіст підприємства» — універсальна економічна спеціальність. Економіст — це фахівець з високим потенціалом фундаментальної освіти, підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузях  матеріального виробництва та сфері послуг.

Дивитися на речі з точки зору економіста — означає систематизувати добре відомі всім явища за допомогою таких понять як попит, альтернативна вартість, найбільший (граничний) ефект, порівняльна корисність.

Економічний образ мислення, особливо в умовах демократії — важливе підґрунтя успішного розвитку країни.

Випускники одержують кваліфікацію економіста і здатні професійно виконувати такі види робіт на підприємствах різних форм власності:

  • досліджувати  ринок, його  кон’юнктуру,  дію  конкурентів,  сильні  та слабкі сторони підприємства;
  • розробляти плани економічного розвитку, програми підвищення економічних показників роботи підприємства та забезпечення його фінансової стабільності;
  • здійснювати оперативно-виробниче та комерційне регулювання господарської діяльності;
  • знаходити правильні управлінські рішення та оцінювати їхню ефективність;
  • розробляти програми збуту продукції, її проходження на ринку.

Лише п’ять цікавих, насичених інформацією  років навчання — і ви отримуєте університетський диплом державного зразка спеціаліста з економіки.

Галузі, напрями та спеціальності