Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Організаційна структура Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

До складу Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова входять 2 факультети та 8 кафедр, з яких 7 є випускаючими.

Базовими структурними підрозділами Херсонського навчально-наукового інституту НУК ім. адм. Макарова є:
  –  кафедра суднобудування та ремонту суден;
  –  кафедра зварювання;
  – кафедра інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін;
  – кафедра суднового машинобудування та енергетики;
  – кафедра теплотехніки;
  – кафедра автоматики та електроустаткування;
  – кафедра економіки;
  – кафедра суспільних наук.

Основними структурними підрозділами Херсонського навчально-наукового інституту НУК ім. адм. Макарова, крім кафедр, є:
  - суднобудівний факультет, який включає кафедру суднобудування та ремонту суденкафедру зварювання, кафедру інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплінкафедру суднового машинобудування та енергетики, навчально-наукову лабораторію інноваційних технологій в суднобудуванні та судноремонті при Кораблебудівному навчально-науковому інституті Національного університету кораблебудування, навчально-дослідницьку лабораторію зварювання та споріднених технологій, навчально-наукову лабораторію безпеки експлуатації суднових технічних засобів;
 - енерготехнічний факультет, який включає кафедру теплотехнікикафедру автоматики та електроустаткуваннякафедру економікикафедру суспільних наук, навчально-наукову лабораторію автоматизованого керування енерготехнічними та технологічними процесами й установками на суднах, навчально-наукову лабораторію електроприводів загальнопромислових механізмів, навчально-наукову лабораторію  інтелектуального керування в електромеханіці, наукову лабораторію економічних проблем вищої школи;
  - бібліотека.
До допоміжних, обслуговуючих та інших підрозділів Херсонського навчально-наукового інституту НУК ім. адм. Макарова відносяться: деканати факультетів, відділ по роботі з персоналом та студентами, навчально-організаційний відділ, обчислювальний центр, господарський відділ, консультаційний пункт з питань реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання та вступу до закладів освіти.

       У інших напрямках діяльності інститут обслуговується функціональними підрозділами базового ЗВО.

Технічна робота щодо забезпечення навчального процесу виконується деканатами факультетів інституту і навчально-організаційним відділом. У своїй діяльності навчально-організаційний відділ підтримує тісні зв’язки з навчальним відділом НУК. Останній здійснює методичне керівництво діяльністю навчально-організаційного відділу ХННІ, контролює ведення обліку контингенту студентів, обсягу навчального навантаження тощо.

Крім того, навчально-організаційний відділ координує свою діяльність з деканами факультетів та випускаючими кафедрами НУК.

Підготовка фахівців здійснюєтьсяза державним замовленням, що отримує НУК в цілому і частину якого передає ХННІ, а також відповідно до договорів з юридичними та фізичними особами, що укладені ними з НУК.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється в межах ліцензованого обсягу прийому ХННІ НУК.

При підготовці фахівців ХННІ НУК використовує власні осітньо-професійні програми, навчальні плани спеціальностей та робочі програми навчальних дисциплін, які узгоджуються з базовим університетом.

Уся навчальна документація, що формує зміст підготовки фахівців, затверджується в НУК.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ХЕРСОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА»(переглянути)

 Сайт НУК: http://www.nuos.edu.ua/