Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Організаційна структура філії

До складу філії входять 2 факультети і 8 кафедр, з яких 7 є випускаючими.
Основними організаційними і навчально-науковими структурними підрозділами філії є:

До допоміжних, обслуговуючих та інших підрозділів філії відносяться деканати, навчально-організаційний відділ, господарський відділ, Херсонське відділення Центру тестування НУК, підготовчі курси, обчислювальний центр, бібліотека. У інших напрямках діяльності філія обслуговується функціональними підрозділами базового ЗВО.

Технічна робота щодо забезпечення навчального процесу виконується деканатами факультетів філії і навчально-організаційним відділом. У своїй діяльності навчально-організаційний відділ підтримує тісні зв’язки з навчальним відділом НУК. Останній здійснює методичне керівництво діяльністю навчально-організаційного відділу філії, контролює ведення обліку контингенту студентів, обсягу навчального навантаження тощо.

Крім того, навчально-організаційний відділ координує свою діяльність з деканами факультетів та випускаючими кафедрами НУК.

Підготовка фахівців здійснюєтьсяза державним замовленням, що отримує НУК в цілому і частину якого передає Херсонській філії НУК, а також відповідно до договорів з юридичними та фізичними особами, що укладені ними з НУК.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється в межах ліцензованого обсягу прийому Херсонської філії НУК.

При підготовці фахівців Херсонська філія НУК використовує власні осітньо-професійні програми, навчальні плани спеціальностей та робочі програми навчальних дисциплін, які узгоджуються з базовим університетом.

Уся навчальна документація, що формує зміст підготовки фахівців, затверджується в НУК.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ХЕРСОНСЬКУ ФІЛІЮ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА»(переглянути)

 Сайт НУК: http://www.nuos.edu.ua/