Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Кафедра зварювання

Історична довідка

Підготовка фахівців зі спеціальності 7.05050401 (7.092301) "Технологія та устаткування зварювання" у Херсонській філії Національного університету кораблебудування здійснюється кафедрою зварювання.

Перший прийом студентів за спеціальністю "Технологія та устаткування зварювального виробництва" відбувся у 1967 році. Секція зварювання до 1988 року здійснювала підготовку інженерів-механіків тільки за вечірньою формою навчання під керівництвом к.т.н., доц. Бадаєва А.С., потім  к.т.н., доц. Рикова А.М., к.т.н., доц. Сіманенкова Л.Н., д.т.н., проф. Лебедєва Ю.М. У березні 2003 року на базі секції "Зварювання" та викладачів секцій "Суднобудування" і "Суднового машинобудування" наказом ректора УДМТУ від 19.03.2003 року № 76 була створена кафедра "Загально технічних дисциплін та зварювання", а потім наказом ректора від 31.12.2003 р. № 270 - кафедра "Зварювання", що входить до складу суднобудівного факультету Херсонської філії НУК.

Завідувачем кафедри є к.т.н., доцент Голобородько Ж.Г.  До науково-педагогічного складу кафедри входять: к.т.н., доц. Сагань В.Я., к.т.н., доц. Матвієнко М.В., доц. Спіхтаренко В.В., доц. Лой С.А.. Крім того у забезпеченні навчального процесу кафедри беруть участь НПП базового університету: д.т.н., проф. Квасницький В.Ф.,  к.т.н., проф. Драган С.В., к.т.н., проф. Єрмолаєв Г.В., к.т.н., доц. Костін О.М., а також запрошений з НТУУ "КПІ" д.т.н., проф. Квасницький В.В. та інші провідні спеціалісти народного господарства.

Перший випуск бакалаврів денної форми навчання за напрямом "Зварювання" відбувся  у 2000 році, а перший випуск спеціалістів у 2002 році. Разом з тим кафедра здійснює підготовку випускників ВНЗ II рівня за інтегрованими планами.

 У період з 1967 по 2009 рік підготовлено 832 інженера-механіка зі спеціальності 0504 "Технологія та устаткування зварювального виробництва", які навчалися за вечірньою формою навчання, 128 спеціалістів спеціальності 7.05050401 (7.092301) "Технологія та устаткування зварювання", які навчалися за денною формою навчання та 43 спеціалістів, які навчалися за заочною формою навчання. У своїй діяльності кафедра зварювання ХФ НУК зорієнтована на конкретні замовлення спеціалістів, необхідних для суднобудівної промисловості та народного господарства

Херсонської області.  На цей час кафедра регулярно проводить аналіз необхідної кількості спеціалістів зі зварювання. Ця робота проводиться з урахуванням статистичної інформації, а також конкретних замовлень промислових підприємств, установ та закладів.

Потреба регіону у фахівцях за даною спеціальністю не тимчасова, а є постійною, оскільки обумовлена потребами суднобудування, судноремонту, машинобудування та розширенням сфери застосування.

Кафедра має позитивний досвід призначення студентам їх місць майбутньої роботи наприкінці 3-4 курсу навчання, з подальшим проходженням усіх видів виробничих практик за місцем розподілу. За період проходження практик студенти вивчають потреби підприємств, пропонують свої розробки. Частина дипломних робіт виконується на замовлення підприємств.

Навчальними планами передбачена підготовка спеціалістів з трьох спеціалізацій: суднобудування, енергомашинобудування, контроль якості зварних з’єднань.

До складу матеріально-технічної бази кафедри, що використовується у навчальному процесі, наукових дослідженнях, входить різноманітне обладнання лабораторій зварювання, металознавства, технології конструкційних матеріалів, напилення газотермічних покриттів і оргтехніка. На цей час при вивченні дисциплін використовуються комп’ютерні, мультимедійні та відеотехнології. У рамках концепції комп’ютеризації на кафедрі ведуться роботи по створенню електронної бібліотеки, розробляються і впроваджуються системи контролю якості знань, постійно поповнюється банк навчальних і наукових даних.

Залучення студентів до науково-дослідної роботи сприяло підвищенню інтересу до майбутньої професійної діяльності, до проблем зварювання. Студенти, що навчаються за напрямом “Зварювання”, беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, де займають призові місця.

Більшість фахівців, що одержали дипломи, працюють за фахом на державних та приватних підприємствах міста та області таких як: ВАТ "Херсонський суднобудівний завод", ДП завод "Паллада", АСК "Укррічфлот" ЗАО ХССРЗ им. Комінтерна,  концерн "Електромашзавод", УкрТелеком, ЗАТ "Укрсклопром" тощо. Деякі працюють в інших містах, у тому числі, у м. Севастополі: ТОВ СРК "Севморсудноремонт" і "Севморверфь", у м. Запоріжжі: ДАСК "Укррічфлот" Запорізький судноремонтний завод,  у м. Дніпропетровську: СП "ТМ Велдтек" тощо. У нових умовах кафедра "Зварювання" успішно продовжує підготовку бакалаврів і спеціалістів, удосконалює навчальний процес і готує молоде покоління вчених і викладачів.

Спывробітники кафедра зварювання 2017 р.

 

Персональний склад науково-педагогічних працівників кафедри зварювання  у 2021-2022  навчальному році

 Завідувач кафедри к.т.н., професор НУК Єрмолаєв Г.В.

Професор кафедри Лебедєв В.О. 

 

Співробітники кафедри зварювання 2021 р.

Завідувачем кафедри є к.т.н., професор НУК Єрмолаєв Г.В.  До науково-педагогічного складу кафедри входять: Лой С.А. – доцент НУК, Матвієнко М.В. – к.т.н., доцент, Спіхтаренко В.В. – доцент, Лебедєв В.О. – д.т.н. Крім того у забезпеченні навчального процесу кафедри беруть участь НПП базового університету: Лабарткава А.В. – к.т.н., професор НУК. Завідувач лабораторією – Бокій О.О. Оператор ОЄ та ОМ – Лєпілова М.В.

 

 

Організаційна структура інституту