Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Допоміжні підрозділи

До допоміжних, обслуговуючих та інших підрозділів філії відносяться: деканат суднобудівного факультету, деканат енерготехнічного факультету, деканат факультету загальнонаукової підготовки, навчально-організаційний відділ, господарський відділ, обчислювальний центр з 5-ма комп’ютерними класами, Херсонське відділення Центру тестування НУК та підготовчі курси, бібліотека з книжковим фондом близько 110000 екземплярів, буфет, медпункт.

Секретар Вченої ради філії Топунова Л.С.,
секретар директора Чепінога М.В.

Начальник відділу по роботі з персоналом та студентами  Мустяца А.В.
Методист суднобудівного факультету Маломан Т.В.

Методисти енерготехнічного факультету -
Руда О.Д. та Ляхно С.М.

Провідний фахівець навчального відділу Нікітіна Л.А.

Провідний фахівець навчального відділу, 
адміністратор ЄДЕБО  Кобалава Г.О.

 
Начальник обчислювального центру
Тендітний Ю.Г. 
 

Провідний фахівець обчислювального центру
Тендітна Н.В.

Бібліотекарі філії - Золоторевская М.А. та Ткач Т.М. Бухгалтер Огорь Г.М.
Фельдшер Туркова Л.І. Комендант філії Новікова Л.С.

Співробітники відділу кадрів студентів - 
фахівець Качула Т.В.  та фахівець Юлова О.О.

Фахівець наукової лабораторії економічних проблем 
вищої освіти Скоробреха К.О.

Організаційна структура інституту