Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Кафедра теплотехніки

Історична довідка

З 1995 р. на кафедрі суднового машинобудування та енергетики (СМЕ) Херсонської філії НУК крім традиційної з 1967 р. спеціальності «Суднові енергетичні установки» було відкрито декілька нових спеціальностей, спочатку - «Двигуни внутрішнього згоряння», а пізніше - «Холодильні машини і установки» і «Теплоенергетика».

Враховуючи багаточисельний склад кафедри СМЕ, що склався за станом на 2003 р., та наявність декількох спеціальностей, що випускаються, наказом ректора НУК була створена нова кафедра теплотехніки (завідуючий кафедрою д.т.н., професор Сербін С.І.). У 2015 р. кафедру очолив к.т.н., доцент Коновалов Д.В.

Щорічно колективом кафедри теплотехніки публікується до 20 статей у фахових наукових виданнях України, робиться велика кількість доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференціях, патентуються винаходи і промислові зразки. Кафедрою здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Теплоенергетика». Випускники кафедри працюють на провідних підприємствах України.

          Штатні науково-педагогічні працівники кафедри:

 1. Коновалов Д.В. – к.т.н., доцент,завідувач кафедри
 2. Андреєва Н.Б. - к.т.н., доцент
 3. Самохвалов В.С. – к.т.н., доцент
 4. Радченко Р.М. - к.т.н., доцент
 5. Андрєєв А.А. - к.т.н., доцент без вч. зв.
 6. Калініченко І.В. - ст. викладач
 7. Смагін Д. М. - ст. викладач
 8. Санін О.А. - викладач
 9. Корнієнко В.С. - викладач
 10. Джуринська А.О. - аспірант
 11. Прядко О.І. - аспірант

Науково-педагогічні працівники  НУК:

 1. Сербін С.І. – д.т.н., професор, директор навчально-наукового машинобудівного інституту НУК
 2. Радченко М.І. - д.т.н., професор, зав. каф. кондицію­вання і реф­рижерації 
 3. Димо Б.В. - к.т.н., професор, зав. каф. технічної теплофізики та суднових парогенеруючих устано­вок
 4. Есін І.П. - к.т.н., доцент

До основних наукових пріоритетів співробітників кафедр відносяться:

 • нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії;
 • удосконалення тепловикористовучих утилізаційних силових циклів, холодильних машин і теплових насосів;
 • застосування водопаливних емульсій при спалюванні в котельних установках.

 

 

 

 

 

Штатні науково-педагогічні працівники кафедри теплотехніки у 2021-22 навчальному році:

Коновалов Д.В. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри
Луняка К.В. – д.т.н., професор
Воінов О.П. – д.т.н., професор
Самохвалов В.С. – к.т.н., доцент
Андрєєва Н.Б. – к.п.н., доцент
Андрєєв А.А. – к.т.н., доцент без вч. зв.
Калініченко І.В. – к.т.н., доцент без вч. зв.
Корнієнко В.С. – к.т.н., доцент без вч. зв.
Кобалава Г.О. – к.т.н., викладач
Прядко О.І. – викладач
Халдобін В.П. – аспірант

Науково-педагогічні працівники НУК:

Радченко М.І. – д.т.н., професор, зав. каф. кондиціювання і рефрижерації
Димо Б.В – к.т.н., професор
Радченко А.М. – к.т.н., професор НУК
Шаповалов Ю.А. – к.т.н., професор НУК
Радченко Р.М. – к.т.н., доцент
Грич А.В. – к.т.н., доцент без вч. зв.

Науково-педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом:

Смагін Д. М. – ст. викладач, директор ТОВ «МЕГАІМПЕКС»

Організаційна структура інституту