Реєстрація
знаменник
Карта сайту
 

      Ліцензовані обсяги прийому

У цей час Херсонська філія НУК провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АЕ № 527861 від 06.01.2015 р. за денною/заочною формами навчання за такими галузями та напрямами підготовки (за Переліком — 2006) з такими ліцензійними обсягами за денною/заочною формами навчання:

Підготовка бакалаврів

 • 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»:
  6.050103 "Програмна інженерія" (20/20);
 • 0305 «Економіка та підприємництво»:
  6.030504 "Економіка підприємства" (60/60);
 • 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»:
  6.050503 "Машинобудування" (25/25);
  6.050504 "Зварювання" (30/30);
 • 0507 «Електротехніка та електромеханіка»:
  6.050702 "Електромеханіка" (50/25);
 • 0512 «Морська техніка»:
  6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (85/85).

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 270 осіб, за заочною — 245 осіб.

Підготовка спеціалістів

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 285 осіб, за заочною — 245 осіб.