Реєстрація
знаменник
Карта сайту
 

      Ліцензовані обсяги прийому

 

Херсонська філія НУК здійснює підготовку за денною та заочною формами навчання за галузями знань та спеціальностями: 

Рівень вищої освіти: перший(бакалаврський) 

( за переліком 2015 р.)

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми) Ліцензовані
обсяги
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
25/10
Економіка довкілля і природних ресурсів 15/10
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво 40/20
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 20/20
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інжиніринг зварювання та споріднених процесів 40/20
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки та устаткування
60/40
Кораблі та океанотехніка 15/5
Суднокорпусобудування 15/5
Судноремонт та технічне обслуговування флоту 15/5
 Яхтинг, малі судна та водний туризм 10/-
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка 60/15
142 Енергетичне машинобудування Двигуни внутрішньог згоряння 30/20
Холодильні машини і установки 25/-
144 Теплоенергетика  Теплоенергетика 30/-

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 400 осіб, за заочною — 170 осіб.


Рівень вищої освіти: другий  (магістерський)  

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми) Ліцензовані обсяги
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка  підприємства 25/10
Економіка довкілля і природних ресурсів 15/10
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент 40/20
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво 40/20
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 20/20

 13 Механічна інженерія  

132 Матеріалознавство Інжиніринг зварювання та споріднених процесів 30/30
135 Суднобудування Кораблі та океанотехніка -/5
Суднокорпусобудування 15/-
Судноремонт та технічне обслуговування флоту  15/-
Яхтинг, малі судна та водний туризм 15/-
Суднові енергетичні установки та устаткування  5/-
Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок 40/75
  14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 10/-
Експлуатація суднових автоматизованих систем 25/25
142 Енергетичне машинобудування  Холодильні машини і установки та системи кондиціювання 20/-
Експлуатація суднових холодильних установок і систем кондиціювання 10/-
Двигуни внутрішнього згоряння 30/-
144 Теплоенергетика Теплоенергетика 60/

 Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 415 осіб, за заочною — 215 осіб.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (переглянути) (http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/test.html)

 

У цей час Херсонська філія НУК провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АЕ № 527861 від 06.01.2015 р. за денною/заочною формами навчання за такими галузями та напрямами підготовки (за Переліком — 2006) з такими ліцензійними обсягами за денною/заочною формами навчання:

Підготовка бакалаврів

 • 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»:
  6.050103 "Програмна інженерія" (20/20);
 • 0305 «Економіка та підприємництво»:
  6.030504 "Економіка підприємства" (60/60);
 • 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»:
  6.050503 "Машинобудування" (25/25);
  6.050504 "Зварювання" (30/30);
 • 0507 «Електротехніка та електромеханіка»:
  6.050702 "Електромеханіка" (50/25);
 • 0512 «Морська техніка»:
  6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (85/85).

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 270 осіб, за заочною — 245 осіб.

Підготовка спеціалістів

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 285 осіб, за заочною — 245 осіб.