Реєстрація
знаменник
Карта сайту

 Навчання для здобуття ступеня магістра

2024 рік

Правила прийому до НУК у 2024 р. (переглянути) (Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7Додаток 8)

Презентація Правил прийому до НУК у 2024 р. (переглянути)

Строки прийому

Етапи вступної кампанії*  Денна та заочна форми навчання

 Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ

основна сесія: 07 травня – 29 травня
додаткова сесія: 17 червня– 21 червня

 Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ 

основна сесія: 24 червня – 15 липня
додаткова сесія: 31 липня – 14 серпня

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді
замість ЄВІ,
фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

І етап – з 01 липня до 18:00 26 липня
(для вступу на місця державного замовлення)
з 01 липня до 18:00 14 серпня (виключно на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб)
ІІ етап* – з 09 вересня до 19 вересня
ІІІ етап* – з 14 жовтня до 22 жовтня

Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів

 з 01 липня  по 31 жовтня

Проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів,
фахових іспитів замість ЄФВВ

І етап – з 17 до 28 липня
ІІ етап* – з 16 вересня до 21 вересня
IІІ етап* – з 18 жовтня до 23 жовтня

Проведення фахового іспиту для осіб, які беруть
участь у конкурсному відборі виключно на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 31 липня до 18:00 14 серпня

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі 

І етап – з 01 серпня до 18:00 22 серпня
ІІ етап* – з 9 вересня до 22 вересня
IІІ етап* – з 14 жовтня до 24 жовтня

Проведення фахового іспиту для осіб, які беруть участь
у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних
та/або юридичних осіб

І етап – з 01 серпня до 18:00 16 серпня
ІІ етап* – з 16 вересня до 21 вересня
IІІ етап* – з 18 жовтня до 23 жовтня

Формування рейтингових списків вступників,
надання рекомендацій до зарахування та
оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням
про отримання чи неотримання ними права здобувати
вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 24 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням проводиться 

 27 серпня

Зарахування вступників на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб

І етап – 30 серпня
ІІ етап* – 27 вересня
IІІ етап* – 30 жовтня

Переведення на вакантні місця державного,
регіонального замовлення осіб, які зараховані
на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 31 серпня

*  – виключно для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Презентація вступної кампанії 2024 року в ХННІ НУК (переглянути)

Наказ МОН від 08.02.2024 р. №147 "Про організацію та проведення у 2024 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти" (переглянути

ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТІ.
Ваучер на навчання - можливість безкоштовно підвищити кваліфікацію або здобути нову для себе професію
(переглянути)


Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році 
(
переглянути
). Додаток до Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році (переглянути)

2023 рік

Правила прийому до НУК у 2023 р. (переглянути) (Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7Додаток 8)

Правила прийому до НУК у 2023 р. (презентація) (переглянути)

Строки прийому

Етапи вступної кампанії*  Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів

з 01 липня по 30 листопада 2023 року

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

*1- здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України

Проведення ЄВІ та ЄФВВ

*2- проводяться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти

Проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

з 17 по 28 липня

Проведення фахового іспиту для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 31 липня до 18:00 14 серпня

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі 

з 31 липня до 18:00 21 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 30 серпня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

31 серпня

Строки додаткового прийому заяв та документів на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап – з 04 вересня по 21 вересня;
ІІ етап – з 02 жовтня по 23 жовтня;
ІІІ етап – з 01 листопада по 22 листопада.

Проведення додаткових фахових іспитів на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап – з 14 вересня по 14 вересня;
ІІ етап – з 09 жовтня по 16 жовтня;
ІІІ етап – з 08 листопада по 15 листопада.

Додаткове зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап –  29 вересня;
ІІ етап – 31 жовтня;
ІІІ етап – 30 листопада.

*Правилами прийому можуть бути передбачені додаткові строки прийому та зарахування до 30 листопада.

2022 рік

Правила прийому до НУК у 2022 р. (переглянути) (04.07.2022 р.)

Правила прийому до НУК у 2022 р. (переглянути) (31.05.2022 р.)

Правила прийому до НУК у 2022 р. (переглянути

Витяг з "Правила прийому до НУК" у 2022 році

4.3 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК проводиться в такі строки

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання
на місця державного
замовлення

на місця за кошти фізичн. та/або юридичн. осіб

Реєстрація вступників для складання ЄВІ з іноземної мови та ЄФВВ

з 26 квітня до 18:00 17 травня)*2

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня – для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2020 та 2021 роках)
з 13 липня – для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2022 році

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів в НУК*1 з 13 по 16 червня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ з 15 до 18:00 22 липня
Проведення ЄВІ

з 20 червня до 02 липня)*2

Проведення вступного іспиту з іноземної мови в НУК*1
Проведення ЄФВВ з 20 червня до 02 липня
Проведення ЄФВВ в НУК*1
Проведення фахових вступнихвипробувань з 18 по 30 липня
Рекомендації для зарахування не пізніше 02 серпня
Виконання вимог до зарахування до 18:00 08 серпня
Зарахування вступників 09 серпня

Переведення на вакантні місця держ., регіон. замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових держ. кредитів осіб, які зараховані  на навчання за кошти фізичних та/або юр. осіб

не пізніше 19 серпня
Строки додаткового прийому заяв та документів на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб                                                 І етап – з 01 вересня по 22 вересня
IІ етап – з 26 вересня по 21 жовтня
ІІІ етап – з 24 жовтня по 18 серпня
Проведення додаткових фахових вступних випробуваньна навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

І етап – з 23 вересня по 25 вересня
IІ етап – з 22 по 24 жовтня
IІІ етап – з 19 по 21 листопада

Додаткове зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

І етап – 29 вересня
IІ етап – 28 жовтня
IІІ етап –
29 листопада

*1 – для осіб, визначених в розділі VI Умов прийому.

*2 – спеціально організована сесія ЄВІ (третя сесія) проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

4.4       Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 081 «Право») на основі ступеня магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до пункту 9 розділу V Умов прийому) прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК проводиться в такі строки

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Строки прийому заяв та документів

І етап – з 01 по 22 липня
ІІ етап – з 25 липня по 18 серпня
ІІІ етап – з 01 вересня по 22 вересня
IV етап – з 26 вересня по 21 жовтня
V етап – з 24 жовтня по 18 серпня

Строки проведення вступних випробувань

І етап – з 30 липня по 01 серпня
ІI етап – з 19 по 21 серпня
ІІI етап – з 23 вересня по 25 вересня
IV етап – з 22 по 24 жовтня
V етап – з 19 по 21 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

                             І етап – 4 серпня
                           ІІ етап – 25 серпня
                           ІІІ етап – 27 вересня
                          IV етап – 26 жовтня
                        V етап – 23 листопада

Виконання вступниками вимог дозарахування

І етап – до 18:00 08 серпня
ІI етап – до 18:00 28 серпня
ІІI етап –до18:00 28 вересня
IV етап – до 18:00 27 жовтня
Vетап – до 18:00 28 листопада

Терміни зарахування вступників

І етап – 09 серпня
ІI етап – 31 серпня
ІІI етап – 29 вересня
IV етап – 28 жовтня
Vетап – 29 листопада

Правила прийому до НУК у 2021 р. (переглянути)

Навчання для здобуття ступеня магістра

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (скачати у форматі .docx) (переглянути -скачати у форматі .pdf)

 


Витяг з "Правила прийому до НУК" у 2021 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК (ХФ НУК) вступників для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

 Етапи вступної компанії Денна форма  навчання Навчання без відриву
 від  виробництва
вступники на основі базової вищої  освіти
Реєстрація  вступників для складання єдиноговступного іспиту (ЄВІ)  з іноземної мови та  єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 11травня до 1800  03 червня
2021 року 
Спеціально організована сесія*2
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

         з 01 липня 2021 року

Прийом заяв та  документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів в НУК*1

     з 22 по 25 червня 2021року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та  ЄФВВ з 15 до 1800 23 липня
Проведення ЄВІ 30  червня 2021 року
Проведення вступного іспиту з іноземної мови в НУК*1 
Проведення ЄФВВ 02 липня 2021 року
Проведення фахових вступних випробувань

           з 19 по 30 липня
          з 01 по 03 жовтня*3

Рекомендації до зарахування не пізніше 02 серпня 2021 року
Виконання вступниками вимог до зарахування до 1800 07 серпня 2021 року
Зарахування вступників  12 серпня 2021 року

Строки додаткового прийому заяв та документів на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 15 вересня по 30 вересня*3 
Додаткові зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 13 жовтня*3

*1 – для осіб, визначених в розділі VI Умов прийому.
*2 – спеціально організована сесія ЄВІ (третя сесія) проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
*3 – для осіб, які успішно склали спеціально організовану сесію ЄВІ (навчання виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб(відповідно до пункту 8 розділу V Умов прийому) прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до ХФ НУК проводиться в такі строки

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної вищої освіти

Строки прийому заяв та документів

І етап – з 02 по 16 серпня
ІІ етап – з 01 по 27 вересня
IІІ етап – з 26 жовтня по 19 листопада

Строки проведення вступних випробувань

І етап – з 19 по 22 серпня
ІІІ етап – з 28 вересня по 04 жовтня
IVетап – з 20 по 24 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку  вступників

І етап – 26 серпня
ІІ етап – 08 жовтня
IІІ етап – 26 листопада

Виконання вступниками вимог до зарахування

І етап – до 1800  30 серпня
ІІ етап – до 1800 12 жовтня
IV етап – до 1800 27 листопада

Терміни зарахування вступників

І етап – 31 серпня
ІІ етап – 13 жовтня
IІІ етап – 30 листопада

Правила прийому до НУК у 2020 р. (переглянути) 

Інформація для вступників на основі ступеня  бакалавра на денну та заочну
форми навчання:

Реєстрація вступників для складання 
єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови:  з 06 травня до 1800 03 червня 2020 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників: з 01 липня 2020 року

 Строки проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови  01 липня 2020 року 

                                                 

 

Правила прийому до НУК у 2019 р. (переглянути)

   

Випускники Херсонської філії НУК та інших ЗВО, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, запрошуються на навчання до ХФ НУК для здобуття ступеня магістра за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка  підприємства
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології

 13 Механічна інженерія  

132 Матеріалознавство Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
135 Суднобудування Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
Судноремонт та технічне обслуговування флоту 
Яхтинг та судна для водного туризму
Суднові енергетичні установки та устаткування 
Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок
  14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Експлуатація суднових автоматизованих систем
142 Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки  та системи кондиціонування
Експлуатація суднових холодильних установок і систем кондиціювання
Двигуни внутрішнього згоряння
144 Теплоенергетика Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління судновими енергетичними установками

2018 рік

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття ступеня магістра (переглянути

Витяг з "Правила прийому до НУК" у 2018 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК (ХФ НУК) вступників для здобуття ступеня магістра крім спеціальності 051 "Економіка" проводиться в такі строки:

 Етапи вступної компанії Денна форма  
навчання
Навчання без відриву
 від  виробництва
вступники на основі базової та повної вищої  освіти
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 року 29 січня 2018 року;
Закінчення прийому заяв та документів  15 серпня 2018 року 23 серпня 2018 року
Строки проведення вступних випробувань

І сесія – 07-12 липня 2018 року;

ІІ сесія - 16-20 серпня 2018 року

І сесія – 08-15 лютого 2018 року;
ІІ сесія - 23-29 квітня
2018 року;
ІІІ сесія - 02-07 червня 2018 року;
ІV сесія - 25-27 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового  списку вступників 21 серпня 2018 року 28 серпня 2018 року
Виконання вступниками вимог до зарахування 22 серпня 2018 року 29 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників   23 серпня 2018 року 30 серпня 2018 року

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК (ХФ НУК) вступників для здобуття ступеня магістра для спеціальності 051 "Економіка" проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма  
навчання
Навчання без відриву
 від  виробництва
вступники на основі базової та повної вищої  освіти
Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для спеціальності 051 «Економіка»   14 травня
2018 року
14 травня
2018 року 
Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для спеціальності  051 «Економіка» о 1800 годині 05 червня 2018 року о 1800 годині 05 червня 2018 року
Строки проведення додаткового фахового вступного випробування для спеціальності 051 «Економіка»  14-31 травня
2018 року 
14-31 травня
2018 року 
Початок прийому заяв та документів для спеціальності 051 «Економіка»  02 липня 2018 року  02 липня 2018 року 
Закінчення прийому заяв та документів ля спеціальності 051 «Економіка» 26 липня 2018 року 26 липня 2018 року
Строки проведення єдиного вступного іспиту для спеціальності 051 «Економіка»

11 липня 2018 року

11 липня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань для спеціальності 051 «Економіка»   27-29 липня
2018 року 
27-29 липня
2018 року 
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендації для зарахування за державним замовленням для спеціальності 051 «Економіка» до 13 серпня 2018 року до 38 серпня 2018 року
Виконання вступниками вимог до зарахування для спеціальності 051 «Економіка» до 1800 години
18 серпня
2018 року
до 1800 години
18 серпня
2018 рокуу
Терміни зарахування вступників для спеціальності 051 «Економіка»   до 1800 години
20 серпня
2018 року
до 1800 години
20 серпня
2018 року

Адреса філії: 73022, м. Херсон, пр. Ушакова,44.    

 

Тел. для довідок: (0552)  49-00-59, 42-23-00, 26-34-86, 26-30-09, (095)803-48-12,
(066)256-56-22.

Графік роботи приймальної комісії:

Денна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1000-1700 ;
Заочна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1200-1800.

2017 рік

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра (переглянути) 

Перелік 2015 року

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
Міжнародна економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інженерінг зварювання та споріднених процесів
133 Галузеве машинобудування Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння
Проектування та виробництво двигунів внутрішнього згоряння
135 Суднобудування Проектування суднових енергетичних установок 
Есплуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок
Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 

Перелік 2006 року

Правила прийому до НУК у 2017 р. (переглянути). 
Правила прийому до НУК у 2016 р.(04.07.2016 р.) (переглянути). 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році (переглянути) (Таблиця 1Таблиця 2Таблиця 3Таблиця 4Таблиця 5Таблиця 6).

Правила прийому до НУК у 2016 р. (переглянути).

Положення організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки у 2015 році (переглянути).

Програми вступних випробувань (та приклади тестових завдань) при прийомі на навчання на ОКР "спеціаліст" зі спеціальностей: 

Кораблі  та  океанотехніка   (Приклад тестового завдання);

Технології та устаткування зварювання   (Приклад тестового завдання);

Суднові енергетичні установки та устаткування  (Приклад тестового завдання);

Двигуни внутрішнього згоряння  (Приклад тестового завдання);

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  (Приклад тестового завдання);

Програмне забезпечення систем   (Приклад тестового завдання);

Економіка підприємства   (Приклад тестового завдання).

Правила прийому до НУК у 2015 р. зі змінами згідно листа №1/9-307 від 26.06.2015 р. Міністерства освіти і науки України (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2015 р. (переглянути).

Правила прийому до НУК у 2014 р. (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2013 р. (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2012 р. (переглянути). 

"Положення про організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра та за інтегрованими планами у 2012 році " (переглянути).

Розклад фахових випробувань у Херсонській філії Національного університету кораблебудування для навчання за ОПП підготовки спеціаліста у лютому 2012 р.( переглянути).

Розклад фахових випробувань у Національному університеті кораблебудування для навчання за ОПП підготовки спеціаліста та магістра у лютому 2012 р.(переглянути).

Правила прийому