Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та
ступіня магістра

 

Випускники Херсонської філії НУК та інших ВНЗ, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму підготовки, запрошуються на навчання до ХФ НУК для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за такими спеціальностями:

2017 рік

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра (переглянути) 

Перелік 2015 року

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
Міжнародна економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інженерінг зварювання та споріднених процесів
133 Галузеве машинобудування Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння
Проектування та виробництво двигунів внутрішнього згоряння
135 Суднобудування Проектування суднових енергетичних установок 
Есплуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок
Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Ступінь магістра 

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми)
13 Механічна інженерія    135 Суднобудування Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
Судноремонт та технічне обслуговування флоту 
Проектування суднових енергетичних установок 
Есплуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок

 

Перелік 2006 року

Правила прийому до НУК у 2017 р. (переглянути). 
Правила прийому до НУК у 2016 р.(04.07.2016 р.) (переглянути). 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році (переглянути) (Таблиця 1, Таблиця 2, Таблиця 3, Таблиця 4, Таблиця 5, Таблиця 6).

Правила прийому до НУК у 2016 р. (переглянути).

Положення організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки у 2015 році (переглянути).

Витяг з "Правила прийому до НУК" у 2017 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК (ХФ НУК) вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

 Етапи вступної компанії Денна форма  
навчання
Навчання без відриву
 від  виробництва
вступники на основі базової та повної вищої  освіти
Початок прийому заяв та документів 03 липня 2017 року 30 січня 2017 року;
Закінчення прийому заяв та документів  15 серпня 2017 року 17 серпня 2016 року
Строки проведення вступних випробувань

І сесія – 07-12 липня 2017 року;

ІІ сесія - 16-20 серпня 2017 року

І сесія – 09-15 лютого 2017 року;

ІІ сесія - 24-28 квітня 2017 року

ІІІ сесія - 29-30 червня 2017 року

ІV сесія - 18-22 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового  списку вступників 21 серпня 2017 року 23 серпня 2017 року
Виконання вступниками вимог до зарахування 22 серпня 2017 року 29 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників   23 серпня 2017 року 30 серпня 2017 року

Програми вступних випробувань (та приклади тестових завдань) при прийомі на навчання на ОКР "спеціаліст" зі спеціальностей: 

Кораблі  та  океанотехніка   (Приклад тестового завдання);

Технології та устаткування зварювання   (Приклад тестового завдання);

Суднові енергетичні установки та устаткування  (Приклад тестового завдання);

Двигуни внутрішнього згоряння  (Приклад тестового завдання);

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  (Приклад тестового завдання);

Програмне забезпечення систем   (Приклад тестового завдання);

Економіка підприємства   (Приклад тестового завдання).

 

Тел. для довідок: (0552)  49-00-59, 42-23-00, 26-34-86, 26-30-09, (095)803-48-12,
(066)256-56-22.

Графік роботи приймальної комісії:

Денна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1000-1700 ;
Заочна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1200-1800.

 

Правила прийому до НУК у 2015 р. зі змінами згідно листа №1/9-307 від 26.06.2015 р. Міністерства освіти і науки України (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2015 р. (переглянути).

Правила прийому до НУК у 2014 р. (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2013 р. (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2012 р. (переглянути). 

"Положення про організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра та за інтегрованими планами у 2012 році " (переглянути).

Розклад фахових випробувань у Херсонській філії Національного університету кораблебудування для навчання за ОПП підготовки спеціаліста у лютому 2012 р.( переглянути).

Розклад фахових випробувань у Національному університеті кораблебудування для навчання за ОПП підготовки спеціаліста та магістра у лютому 2012 р.(переглянути).

Правила прийому