Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Академія Гардемаринів НУК (переглянути)

https://vk.com/academygard

Положення про Обласну загально-технічну олімпіаду «Кубок Академії гардемаринів», присвячену 95-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути).

Навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Випускники шкіл та ВНЗ I-II рівнів акредитації запрошуються на навчання до ХФ НУК для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за такими галузями знань та спеціальностями:

Перелік 2015 року

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації
(освітні програми)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
Міжнародна економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інженерінг зварювання та споріднених процесів
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки
Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
Судноремонт та технічне обслуговування флоту 
14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка
 142 Енергетичне машинобудування 
Холодильні машини і установки 

Перелік 2006 року

Випускники шкіл та ВНЗ I-II рівнів акредитації запрошуються на навчання до ХФ НУК для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за такими галузями знань та напрямами:

 • 0512 - Морська техніка: 051201- суднобудування  та океанотехніка.
 • 0505 - Машинобудування  та  матеріалообробка: 050503 - машинобудування; 050504 - зварювання.
 • 0507 - Електротехніка та електромеханіка: 050702 - електромеханіка.
 • 0305 - Економіка та підприємництво: 030504 - економіка підприємства.
 • 0501 - Інформатика та обчислювальна техніка: 050103 - програмна інженерія. 
Абітурієнте, зверни увагу на таке:
Інформаційна система "Конкурс". Вступ до вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації (переглянути)
Можливість подачі заяви на вступ в електронній формі (переглянути)

Правила прийому до НУК у 2017 р. (переглянути). 

Лист МОН від 22.12.2015 р. №1/9-615 "Щодо нарахування конкурсного бала вступникам на навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 році"
 (переглянути).

Правила прийому до НУК у 2016 р.(04.07.2016 р.) (переглянути). 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році (переглянути) (Таблиця 1, Таблиця 2, Таблиця 3, Таблиця 4, Таблиця 5, Таблиця 6).

Правила прийому до НУК у 2016 р. (переглянути).

Інформація щодо розміру плати за повний період навчання у Херсонській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути).

Витяг з "Правила прийому до НУК" у 2017 році

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК (ХФ НУК) вступників на основі повної загальної середної освіти проводиться в такі строки: 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі  повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року

12 липня 2017 року – на місця за державним замовленням;
07 серпня 2017 року – на місця за кошти фізичних і юридичних осіб

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени о 1800 годині 20 липня 2017 року

о 1800 годині 20 липня 2017 року – на місця за державним замовленням;
17 серпня 2017 року – на місця за кошти фізичних і юридичних осіб 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань о 1800 годині 26 липня 2017 року

о 1800 годині 26 липня 2017 року – на місця за державним замовленням;
23 серпня 2017 року – на місця за кошти фізичних і юридичних осіб

Строки проведення співбесід

21 липня - 23 липня 2017 року

21 липня - 23 липня 2017 року – на місця за державним замовленням;
18 серпня 2017 року – на місця за кошти фізичних і юридичних осіб

Строки проведення вступних іспитів та співбесід

        21 липня - 26 липня 2017 року

21 липня –26 липня 2017 року на місця за державним замовленням;
18 -23 серпня 2017 року – на місця за кошти фізичних і юридичних осіб

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 1200 години 01 серпня 2017 року

не пізніше 1200 години 01 серпня 2017 року – на місця за державним замовленням;
28 серпня 2017 року – на місця за кошти фізичних і юридичних осіб pan>
Виконання вимог до зарахування на місця за державним замовленням вступників, які складали співбесіду до 1800 години 25 липня 2017 року  до 1800 години 25 липня 2017 року – на місця за державним замовленням;
29 серпня 2017 року – на місця за кошти фізичних і юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування інших категорій вступників   за державним замовленням до 1200 годині 05 серпня 2017 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –14 серпня 2017 року
за державним замовленням до 1200 годині 05 серпня 2017 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –29 серпня 2017 року
Строки зарахування вступників

вступники, які складали співбесіду: за державним
замовленням – не пізніше 1200
26 липня2017 року;
інші категорії вступників:
за державним замовленням - не пізніше 12.00 години 07 серпня 2017 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб - 15 серпня 2017 року

вступники, які складали співбесіду: за державним замовленням – не пізніше 1200
26 липня2017 року;
інші категорії вступників:
за державним замовленням - не пізніше 1200 години 07 серпня 2017 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб - 30 серпня 2017 року

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступу до Херсонської філії НУК (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Код
спеціаль-ності
Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті ЗНО
1-й
предмет
2-й предмет 3-й предмет
051 Економіка Економіка підприємства Українська мова і література Математика Іноземна мова
або географія
Міжнародна економіка
Економіка довкілля і
природних ресурсів
Історія України Математика
або
іноземна мова
076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Бізнес і приватне
підприємництво
Математика Фізика
або
іноземна мова
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
131 Прикладн механіка Інжиніринг і технолгії зварювання та споріднених процесів
135 Суднобудування Кораблі та океанотехніка
Суднокрпусобудування
Судноремонт та технічне
обслуговування флоту
Суднові енергетичні установки та устаткування
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Електромеханіка Історія України
або
іноземна мова
142 Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки ФІзика
або
іноземна
мова
Двигуни внутрішнього згоряння

 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом - не нижче 100 балів.

Примітка. Відповідно до Календарного плану термін подання реєстраційних документів особами, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2016 році, триватиме з 01 лютого до 04 березня 2016 року. 

Тел. для довідок  з питань реєстрації у Херсонській філії НУК: (0552) 42-24-21; (066)256-56-22.

Перелік документів, що подаються до приймальної комісії  у 2016 р. 

 1. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат або диплом та додаток до документа). Дозволяється замість оригінала подавати  завірену ксерокопію документа про освіту. Але у чотириденний термін після оголошення списку осіб рекомендованих до зарахування на місця державного замовленням, а також за рахунок фізичних та юридичних осіб, абітурієнти зобов’язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії обраного ними ВНЗ.
 2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури, математики та відповідно до обраного напряму підготовки абітурієнтана з фізики  або з іноземної мови, або  географії  (оригінали або завірені копії), видані у 2016 році. 
 3. Ксерокопія 1,2 та 11 сторінок паспорта (або свідоцтва про народження). Паспорт повинен бути в абітурієнта під час подання документів для заповнення облікових карток.
 4. Фотографії. 4 кольорових фотокартки розміром 3 x 4.
 5. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код. Довідка отримується в податковій інспекції за місцем проживання (обов’язкова для всіх).
 6. Військовий квиток або приписне свідоцтво (юнакам, що вступають на денну форму навчання).

Прийом   документів   на місця   для   навчання  за  денною формою здійснюється з 11 липня по 20 липня   при складанні вступних випробувань та по 27 липня 2016 р. за результатами ЗНО,  за заочною формою - з 25 липня по  16 серпня при складанні вступних випробувань та по 22 серпня 2016 р. за результатами ЗНО.

Адреса філії: 73022, м. Херсон, пр. Ушакова,44. 

Тел. для довідок: (0552)  49-00-59, 42-23-00, 26-34-86, 26-30-09, (095)803-48-12,
(066)256-56-22.

Графік роботи приймальної комісії:

Денна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1000-1700 ;
Заочна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1200-1800.

Правила прийому до НУК у 2015 р. зі змінами згідно листа №1/9-307 від 26.06.2015 р. Міністерства освіти і науки України (переглянути).

Правила прийому до НУК у 2015 р. (переглянути). Додатки до Правил прийому до НУК у 2015 р.(переглянути).

Правила прийому до НУК у 2014 р. (переглянути). 

Правила прийому до НУК у 2013 р. (переглянути). 

Правила прийому