Реєстрація
чисельник
Карта сайту

 Навчання зі скороченим терміном для здобуття
ступеня бакалавра 

Правила прийому до НУК у 2019 р. (переглянути).

Правила прийому до НУК у 2018 р. (переглянути).

Перелік 2015 року

Випускники  ВНЗ I-II рівнів акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки, запрошуються на навчання до ХФ НУК для здобуття ступеня бакалавра за такими галузями та спеціальностями:

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
Міжнародна економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інженерінг зварювання та споріднених процесів
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки 
Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
Судноремонт та технічне обслуговування флоту 
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка
 142 Енергетичне машинобудування  Холодильні машини і установки 

Двигуни внутрішнього згоряння

 

Витяг з "Правила прийому до НУК" у 2018 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК (ХФ НУК) вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року

19 лютого 2018 року*
24 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів  о 1800 годині 24 липня
2018 року

07 березня 2018 року*
23 серпня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

           25 липня-31 липня 2018 року

09-10 березня 2018 року*
25-27 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

    не пізніше 1200 години 01 серпня 2018 року

13 березня 2018 року*
28 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

за державним замовленням до 1200 годині 05 серпня 2018 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 14 серпня 2018 року 

14 березня 2018 року*
29 серпня 2018 року

Строки зарахування вступників

за державним замовленням не пізніше 1200 години 07 серпня  2018 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб-
15 серпня 2018 року

15 березня 2018 року*
30 серпня 2018 року

*– на місця за кошти фізичних і юридичних осіб;

Адреса філії: 73022, м. Херсон, пр. Ушакова,44. 

  Тел. для довідок: (0552) 42-23-00, 49-00-59, 42-24-21, 26-30-09, 49-10-81.

Графік роботи приймальної комісії:

Денна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1000-1700 ;
Заочна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1200-1800.

Перелік 2006 року

Випускники  ВНЗ I-II рівнів акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки, запрошуються на навчання до ХФ НУК для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за такими галузями та напрямами: 

 • 0512 - Морська техніка:
  051201- суднобудування та океанотехніка.
 • 0505 - Машинобудування  та  матеріалообробка:
  050503 - машинобудування;
  050504 - зварювання.
 • 0507 - Електротехніка та електромеханіка:
  050702 - електромеханіка.
 • 0305 - Економіка та підприємництво:
  030504 - економіка підприємства.
 • 0501 - Інформатика та обчислювальна техніка:
  050103 - програмна інженерія. 

Правила прийому до НУК у 2017 р. (переглянути). 
Правила прийому до НУК у 2016 р.(04.07.2016 р.) (переглянути). 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році (переглянути) (Таблиця 1Таблиця 2Таблиця 3Таблиця 4Таблиця 5Таблиця 6).

Правила прийому до НУК у 2016 р. (переглянути).

Положення організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки у 2015 році (переглянути).

Приклад завдання для фахового випробування з математики для вступу на навчання за скороченими програмами підготовки (переглянути).

 

 

Правила прийому до НУК у 2015 р. зі змінами згідно листа №1/9-307 від 26.06.2015 р. Міністерства освіти і науки України (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2015 р. (переглянути). 
Правила прийому до НУК у 2014 р. (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2013 р. (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2012 р. (переглянути).

"Положення про організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра та за інтегрованими планами у 2012 році " (переглянути).

Правила прийому