Реєстрація
знаменник
Карта сайту

 Навчання зі скороченим терміном для здобуття
ступеня бакалавра 

Правила прийому до НУК у 2021 р. (переглянути)

Витяг з "Правила прийому до НУК" у 2021 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК (ХФ НУК) вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»
Початок прийому заяв та документів

               І етап – 14 липня
             ІІ етап* – 02 серпня
                    2021 року

І етап – 14 липня
ІІ етап* – 02 серпня
ІІІ етап* – 06 вересня
ІV етап* – 28жовтня

Закінчення прийому заяв та документів  І етап - о 1800 годині 23 липня
ІІ етап* – 16 серпня
2021 року

І етап – о 1800 23 липня
ІІ етап* – 16 серпня
ІІІ етап* – 30 вересня
ІV етап* – 19 листопада
2021 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

  І етап – з 24 по 30 липня
ІІ етап* – з 19 по 22 серпня
2021 року

І етап – з 24 по 30 липня
ІІ етап* – з 19 по 22 серпня
ІІІ етап* – 01-03 жовтня
ІV етап* – 20-24листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап – 04 серпня
ІІ етап* – 26 серпня

І етап – 04 серпня
ІІ етап* – 26 серпня
ІІІ етап – 08 жовтня
ІV етап – 26 листопада

Виконання вступниками вимог до зарахування

за державним замовленням до 1800 години 08 серпня;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  
І етап – не пізніше
18 серпня
ІІ етап – не пізніше
30 серпня

за державним замовленням
до 18
00 години 08 серпня;

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 
І етап – не пізніше 18 серпня
ІІ етап – не пізніше 30 серпня
ІІІ етап – не пізніше 12 жовтня
ІV етап – не пізніше 
27 листопада

Зарахування вступників на місця за державним замовленням

09 серпня

09 серпня

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап – 19 серпня
ІІ етап – 31 серпня

І етап – 19 серпня
ІІ етап – 31 серпня
ІІІ етап – 13 жовтня
ІV етап – не пізніше
 30 листопада

*  –  виключно для навчання за  кошти фізичних та/або юридичних осіб

 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)
Для вступників які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
(ОС молодшого бакалавра)
 

Спеціальності (освітні програми), за яким здійснюється підготовка Шифр    Перелік конкурсних предметів
                                                                        Бюджетні пропозиції
Економіка 
ОП - "Економіка підприємства"
  051

1. Українська мова та література
2. Історія України/Математика 
3. Фахове випробування

 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОП - "Бізнес і приватне підприємництво"
  076
Інженерія програмного забезпечення   121 1. Українська мова 
2. Історія України/Математика
3. Фахове випробування  
Прикладна механіка
ОП - "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" 
  131
Суднобудування   135
ОП - "Кораблі та океанотехніка"
ОП - "Суднокорпусобудування"
ОП - "Суднові енергетичні установки та устаткування"
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка   141
ОП - "Електромеханіка"
ОП - " Експлуатація суднових автоматизованих систем"
Енергетичне машинобудування    142  
ОП - "Двигуни внутрішнього згоряння"
ОП - "Холодильні машини і установки"
Теплоенергетика    144  
ОП - "Теплоенергетика"
ОП - "Енергетичний менеджмент"
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОП - "Автоматизоване управління технологічними об'єктами та комплексами"
  151
                                     Небюджетні конкурсні пропозиції (на умовах контракту)   
Економіка 
ОП - "Економіка підприємства"
  051 1. Українська мова та література
2.  Історія України або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або фізика, або хімія
3. Фахове випробування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОП - "Бізнес і приватне підприємництво"
  076
 Інженерія програмного забезпечення   121 1. Українська мова
2.  Історія України або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або фізика, або хімія
3. Фахове випробування
Прикладна механіка
ОП - "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" 
  131
Суднобудування   135
ОП - "Кораблі та океанотехніка"
ОП - "Суднокорпусобудування"
 ОП - "Судноремонт та технічне обслуговування флоту"
 ОП - "Яхти та судна для водного туризму"
ОП - "Суднові енергетичні установки та устаткування"
 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка   141 
ОП - "Електромеханіка"
ОП - " Експлуатація суднових автоматизованих систем"
Енергетичне машинобудування    142
ОП - "Двигуни внутрішнього згоряння"
ОП - "Холодильні машини і установки"
Теплоенергетика   144
ОП - "Теплоенергетика"
ОП - "Енергетичний менеджмент"
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОП - "Автоматизоване управління технологічними об'єктами та комплексами"    
   151

 

Правила прийому до НУК у 2020 р. (переглянути)

Вступні випробування для вступу до Херсонської філії НУК на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
Для осіб, які вступають

 на денну форму навчання

23 липня –30 липня 2020 р.

Для осіб, які вступають на заочну форму навчання

23-30 липня 2020 року,

20-23 серпня 2020 року,

18-20 вересня 2020 року

Перелік 2015 року

Випускники  ВНЗ I-II рівнів акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки, запрошуються на навчання до ХФ НУК для здобуття ступеня бакалавра за такими галузями та спеціальностями:

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інженерінг зварювання та споріднених процесів
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки 
Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
Судноремонт та технічне обслуговування флоту 

Яхти та судна для водного туризму

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка
 142 Енергетичне машинобудування  Двигуни внутрішнього згоряння
Холодильні машини і установки 
144 Теплоенергетика Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними об’єктами та комплексами

 

Правила прийому до НУК у 2019 р. (переглянути).

 

Правила прийому до НУК у 2018 р. (переглянути). 

Витяг з "Правила прийому до НУК" у 2018 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до НУК (ХФ НУК) вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року

19 лютого 2018 року*
24 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів  о 1800 годині 24 липня
2018 року

07 березня 2018 року*
23 серпня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

           25 липня-31 липня 2018 року

09-10 березня 2018 року*
25-27 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

    не пізніше 1200 години 01 серпня 2018 року

13 березня 2018 року*
28 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

за державним замовленням до 1200 годині 05 серпня 2018 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 14 серпня 2018 року 

14 березня 2018 року*
29 серпня 2018 року

Строки зарахування вступників

за державним замовленням не пізніше 1200 години 07 серпня  2018 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб-
15 серпня 2018 року

15 березня 2018 року*
30 серпня 2018 року

*– на місця за кошти фізичних і юридичних осіб;

Адреса філії: 73022, м. Херсон, пр. Ушакова,44. 

  Тел. для довідок: (0552) 42-23-00, 49-00-59, 42-24-21, 26-30-09, 49-10-81.

Графік роботи приймальної комісії:

Денна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1000-1700 ;
Заочна форма навчання - Понеділок-П'ятниця 1200-1800.

Перелік 2006 року

Випускники  ВНЗ I-II рівнів акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки, запрошуються на навчання до ХФ НУК для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за такими галузями та напрямами: 

 • 0512 - Морська техніка:
  051201- суднобудування та океанотехніка.
 • 0505 - Машинобудування  та  матеріалообробка:
  050503 - машинобудування;
  050504 - зварювання.
 • 0507 - Електротехніка та електромеханіка:
  050702 - електромеханіка.
 • 0305 - Економіка та підприємництво:
  030504 - економіка підприємства.
 • 0501 - Інформатика та обчислювальна техніка:
  050103 - програмна інженерія. 

Правила прийому до НУК у 2017 р. (переглянути). 
Правила прийому до НУК у 2016 р.(04.07.2016 р.) (переглянути). 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році (переглянути) (Таблиця 1Таблиця 2Таблиця 3Таблиця 4Таблиця 5Таблиця 6).

Правила прийому до НУК у 2016 р. (переглянути).

Положення організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки у 2015 році (переглянути).

Приклад завдання для фахового випробування з математики для вступу на навчання за скороченими програмами підготовки (переглянути).

 

 

Правила прийому до НУК у 2015 р. зі змінами згідно листа №1/9-307 від 26.06.2015 р. Міністерства освіти і науки України (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2015 р. (переглянути). 
Правила прийому до НУК у 2014 р. (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2013 р. (переглянути).
Правила прийому до НУК у 2012 р. (переглянути).

"Положення про організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра та за інтегрованими планами у 2012 році " (переглянути).

Правила прийому