Реєстрація
знаменник
Карта сайту

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

2024 р.

Правила прийому до НУК у 2024 р. (переглянути) (Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7Додаток 8)

Додаток 7 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Нацiонального унiверситету кораблебудування iменi адмiрала Макарова на навчання для здобуття вищоУ та фаховоУ передвищоУ освiти осiб, якi проживають на територiях, де неможливо забезпечити виконання стандартiв освiти УкраУни та/або стабiльний освiтнiй процес, в 2024 роц (переглянути)

Лист МОН від 28.03.2024 р. №1/15399-24 "Про здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій України "(переглянути)

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (переглянути). Додаток до Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році (переглянути)

2023 р.

Правила прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, в 2023 році https://www.nuos.edu.ua/vstup/vstupna-kampaniya-2023/poryadok-ta-pravila-prijomu/

Як зареєструватися вступникам із ТОТ для участі у тестуванні ?

Під час реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті важливим етапом є завантаження документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
Оскільки випускники із ТОТ можуть не мати реєстраційних документів з причин, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути, то для надання їм можливості зареєструватися на НМТ МОН пропонує такий порядок дій.
Заклади загальної середньої освіти за зверненнями випускників із ТОТ, які в них навчаються і не отримали документа, що посвідчує особу, та/або не отримали РНОКПП і завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році, будуть виготовляти довідку за формою і надсилати випускникові її сканкопію електронною поштою.
загальна середня освіта НМТ
Український центр оцінювання якості освіти в процесі реєстрації для участі в НМТ буде приймати від випускників із ТОТ довідку як документ, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП та підтверджує інформацію про освіту, та здійснювати реєстрацію на підставі свідоцтва про народження та довідки.
Необхідною умовою реєстрації у такому випадку є подання вступником із ТОТ заяви до регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти щодо реєстрації для участі в НМТ на підставі довідки.
При реєстрації на НМТ під час створення персонального кабінету необхідно обрати тип документа «Свідоцтво про народження» та, якщо треба, поставити позначку «Підтверджую, що не маю РНОКПП» і надалі завантажити необхідні сканкопії.
Нагадаємо, для вступників створили Путівник учасника НМТ-2023.

Правила прийому