Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Рішення Колегії МОН України від 22.03.2018 р., протокол 3/2-6 "Про впровадження електронного ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та в подальшому професійної (професійно-технічної) освіти з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти" (переглянути).

Наказ МОН від 19 березня 2018 року №253 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432" (переглянути).

Наказ МОН 
від 30 жовтня 2017 року №1432 "
Про визнання освітніх програм другого(магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей"(переглянути).

Лист МОН від 06 жовтня 2017 року №1/9-539 "Щодо акредитації освітніх програм" (переглянути).

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (переглянути).

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про  затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (переглянути).

Наказ МОН від 12 квітня 2016 року "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151" (переглянути).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 р. N1151 "ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 29 КВІТНЯ 2015 РОКУ N 266" (переглянути)

Наказ МОН від 06 листопада 2015 року №1151. "Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)" (переглянути).