Реєстрація
знаменник
Карта сайту

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Перелік освітньо-професійних програм
Херсонського навчально-наукового інституту

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Код та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Освітньо-професійні програми
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки та устаткування
Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
Судноремонт та технічне обслуговування флоту
Яхти та судна для водного туризму
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка
Експлуатація суднових автоматизованих систем
142 Енергетичне машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння
Холодильні машини і установки
144 Теплоенергетика  Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
(15 Автоматизація та приладобудування)
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології) Автоматизоване управління технологічними об’єктами та комплексами


Освітній рівень: другий  (магістерський)  

Код та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Освітньо-професійні програми
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка  підприємства
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування
076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології

 13 Механічна інженерія  

132 Матеріалознавство Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
135 Суднобудування Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
Судноремонт та технічне обслуговування флоту 
Яхти та судна для водного туризму
Суднові енергетичні установки та устаткування 
Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок
  14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Експлуатація суднових автоматизованих систем
142 Енергетичне машинобудування  Двигуни внутрішнього згоряння
Холодильні машини і установки та системи кондиціювання
Експлуатація суднових холодильних установок і систем кондиціювання
144 Теплоенергетика Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
(15 Автоматизація та приладобудування)
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології) Автоматизоване управління судновими енергетичними установками

Наказ ректора НУК за №1217 уч від 13.10.2023 р. "Про гарантів освітніх програм НУК" (переглянути

Наказ ректора НУК за №826 уч від 30.09.2022 р. "Про гарантів освітніх програм НУК" (переглянути


Нормативні документи щодо ліцензування та акредитації  осівітніх програм

Сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Наказ МОН за №842 від 13.06.2024 р. "Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти"(переглянути)

Постанова Кабінету Міністрів України №1392 від 16.11.2022 р. "Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (переглянути)

МОН ПРО ПОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЩО ВИДАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.   Опубліковано 05 вересня 2022 року о 13:40 (переглянути)

ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762) (переглянути)

Наказ МОН №769 від 05.07.2021 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо удосконалення освітніх програм, за яким здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства в закладах вищої освіти України, з урахуванням особливостей їх підготовки" (переглянути)

Лист МОН за 1/9-491 від 28.08.2020 р. "Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності" (переглянути)

Лист НАЗЯВО за №708 від 05.06.2020 р. "Щодо надання розяснень участникам акредитаційного процесу" (переглянути)

Лист МОН за 1/9-103 від 18.02.2020 р. "Роз'яснення щодо сертифікатів про акредитацію" (переглянути)

Лист МОН за 1/11-420 від 21.01.2020 р. "Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про внесення деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" (переглянути)

Лист НАЗЯВО за №767 від 30.12.2019 р. "Щодо внесення рішень про акредитацію до ЄДЕБО та отримання сертифікатів" (переглянути)

Лист-роз’яснення МОН України щодо відряджень експертів з акредитації освітніх програм за №1/9-686 від 04.11.2019 р. (переглянути)

ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851)(переглянути)

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО) (переглянути)

Загальна схема проходження акредитації (переглянути)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (переглянути)

Лист Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти 03 жовтня 2019 року №352 "Про інтерпретацію наказу МОН України від 30 жовтня 2017 р. №1432 "Проо визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей"(переглянути)

Лист Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти 02 вересня 2019 року №289 "Щодо проходження акредитації освітніх програм в 2019-2020 н.р."(переглянути)

Виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. Аналітичний звіт (переглянути)

Наказ МОН від 28 листопада 2018 року №1432 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2018 року №1432" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2018 р. за №1419/32862 (переглянути))

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження освітньої діяльності. 
“ЗАТВЕРДЖЕНО" постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 10 травня 2018 р. № 347) (переглянути)

Лист МОН від 02 липня 2018 року №1/9-410 "Про надання роз'яснень щодо застосування деяких положень Ліцензійних умов" (переглянути)

Лист МОН від 05 червня 2018 року №1/9-377 "Щодо роз'яснень стосовно освітніх програм" (переглянути)

Лист МОН від 23 травня 2018 року №1/9-333 "Про оплату послуг організаційного характеру, повязаних з проведенням акредитації" (
переглянути).

Рішення Колегії МОН України від 22.03.2018 р., протокол 3/2-6 "Про впровадження електронного ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та в подальшому професійної (професійно-технічної) освіти з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти" (переглянути).

Наказ МОН від 19 березня 2018 року №253 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432" (переглянути).

Наказ МОН 
від 30 жовтня 2017 року №1432 "
Про визнання освітніх програм другого(магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей"(переглянути).

Лист МОН від 06 жовтня 2017 року №1/9-539 "Щодо акредитації освітніх програм" (переглянути).

Лист МОН від 28 квітня 2017 року №1/9-2017 "Щодо освітньо-профнсійних програм" (переглянути).

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (переглянути).

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про  затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (переглянути).

Наказ МОН від 12 квітня 2016 року "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151" (переглянути).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 р. N1151 "ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 29 КВІТНЯ 2015 РОКУ N 266" (переглянути)

Наказ МОН від 06 листопада 2015 року №1151. "Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)" (переглянути).

Затверджені Стандарти вищої освіти України (переглянути на сайті МОН)

Наказ МОН за №842 від 13.06.2024 р. "Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти"(переглянути)

Спеціальність 051 "Економіка", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 051 "Економіка", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 073 "Менеджмент", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 073 "Менеджмент", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки", другий (магістерський) рівень вищої  (переглянути)

Спеціальність 131 "Прикладна механіка", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 132 "Матеріалознавство", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 135 "Суднобудування", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 135 "Суднобудування", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 142 "Енергетичне машинобудування", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 142 "Енергетичне машинобудування", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 144 "Теплоенегетика", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 144 "Теплоенегетика", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Наказ МОН від 28 травня 2021 року №593 "Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти" (переглянути)

 

 

Проєкти Стандартів вищої освіти (переглянути на сайті МОН)