Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Лист МОН за 1/9-103 від 18.02.2020 р. "Роз'яснення щодо сертифікатів про акредитацію" (переглянути)

Лист МОН за 1/11-420 від 21.01.2020 р. "Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про внесення деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" (переглянути)

Лист НАЗЯВО за 767 від 30.12.2019 р. "Щодо внесення рішень про акредитацію до ЄДЕБО та отримання сертифікатів" (переглянути)

Лист-роз’яснення МОН України щодо відряджень експертів з акредитації освітніх програм за №1/9-686 від 04.11.2019 р. (переглянути)

ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851)(переглянути)

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО) (переглянути)

Загальна схема проходження акредитації (переглянути)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (переглянути)

Лист Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти 03 жовтня 2019 року №352 "Про інтерпретацію наказу МОН України від 30 жовтня 2017 р. №1432 "Проо визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей"(переглянути)

Лист Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти 02 вересня 2019 року №289 "Щодо проходження акредитації освітніх програм в 2019-2020 н.р."(переглянути)

Виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. Аналітичний звіт (переглянути)

Наказ МОН від 28 листопада 2018 року №1432 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2018 року №1432" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2018 р. за №1419/32862 (переглянути))

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження освітньої діяльності. 
“ЗАТВЕРДЖЕНО" постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 10 травня 2018 р. № 347) (переглянути)

Лист МОН від 02 липня 2018 року №1/9-410 "Про надання роз'яснень щодо застосування деяких положень Ліцензійних умов" (переглянути)

Лист МОН від 05 червня 2018 року №1/9-377 "Щодо роз'яснень стосовно освітніх програм" (переглянути)

Лист МОН від 23 травня 2018 року №1/9-333 "Про оплату послуг організаційного характеру, повязаних з проведенням акредитації" (
переглянути).

Рішення Колегії МОН України від 22.03.2018 р., протокол 3/2-6 "Про впровадження електронного ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та в подальшому професійної (професійно-технічної) освіти з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти" (переглянути).

Наказ МОН від 19 березня 2018 року №253 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432" (переглянути).

Наказ МОН 
від 30 жовтня 2017 року №1432 "
Про визнання освітніх програм другого(магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей"(переглянути).

Лист МОН від 06 жовтня 2017 року №1/9-539 "Щодо акредитації освітніх програм" (переглянути).

Лист МОН від 28 квітня 2017 року №1/9-2017 "Щодо освітньо-профнсійних програм" (переглянути).

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (переглянути).

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про  затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (переглянути).

Наказ МОН від 12 квітня 2016 року "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151" (переглянути).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 р. N1151 "ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 29 КВІТНЯ 2015 РОКУ N 266" (переглянути)

Наказ МОН від 06 листопада 2015 року №1151. "Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)" (переглянути).

Затверджені Стандарти вищої освіти (переглянути на сайті МОН)

Спеціальність 051 "Економіка", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 073 "Менеджмент", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 073 "Менеджмент", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 131 "Прикладна механіка", перший (бакалаврський) рівен вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 135 "Суднобудування", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 135 "Суднобудування", другий (магістерський) рівень вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", перший (бакалаврський) рівня вищої освіти (переглянути)

Спеціальність 142 "Енергетичне машинобудування", перший (бакалаврський) рівен вищої освіти (переглянути)

Проекти Стандартів вищої освіти (переглянути на сайті МОН)