Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Кафедра загальнотехнічних дисциплін

Історична довідка

Попередником кафедри загальнотехнічних дисциплін (ЗТД) була секція ЗТД Херсонської філії Миколаївського кораблебудівного інституту (зав. сеції к.т.н., доцент Єпіфанов О.Д.), яка проіснувала до початку 80-х років ХХ століття і забезпечувала викладання фундаментальних дисциплін (вищої математики, теоретичної механіки, опору матеріалів тощо). Потім вона увійшла до складу секції суднобудування філії.

У березні 2003 р. наказом ректора Українського державного морського технічного університету була утворена кафедра загальнотехнічних дисциплін та зварювання (зав. кафедри д.т.н., професор Лебедєв Ю.М.), у яку увійшли викладачі філії з фахових дисциплін зі зварювання та фундаментальних дисциплін.

 

Пізніше у 2003 р. зі створенням факультетів філії відокремлюється кафедра ЗТД (зав. кафедри д.т.н., професор Політикін Б.М.), яку у 2004-2005 рр. очолював к.т.н., професор Гуров О.П.

З 2006 року і по теперішній час кафедру очолює завідуючий кафедрою к.т.н., професор Лугінін О.Є.

 

 

                 
           Склад кафедри:

  1. Лугінін О.Є. – к.т.н., професор, академік Української академії економічної кібернетики (будівельна механіка корабля, економетрія та ін.).
  2. Єпіфанов О.Д. – к.т.н., доцент (теоретична механіка).
  3. Офіцеров О.С. – к.т.н., в.о. доцента (основи конструювання та ін).
  4. Коршиков Ю.С. – ст. викладач (теоретична механіка, опір матеріалів).
  5. Акімов О.В. – викладач (основи конструювання та ін.).
  6. Хоменко В.С. – викладач (інженерна та комп’ютерна графіка, комп’ютерне проектування та ін.).

У період з 2006 по 2009 рр. викладачі кафедри приймали участь у виконанні 3-х держбюджетних наукових тем, опублікували 12 наукових статей, 2 підручника та 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України.

* Рішенням вченої ради НУК у 2014 р. кафедра була скасована. 

Організаційна структура інституту