Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Кафедра фізико-математичних дисциплін

Історична довідка

Кафедра фізико-математичних дисциплін була заснована в 1969 році: у той час під назвою секція фізико-математичних дисциплін. У 1993 році вона увійшла до складу секції зварювання. 2003 рік став роком повернення кафедрі її повної сучасної назви. Очолює кафедру доцент, кандидат фізико-математичних наук Борко В’ячеслав Петрович. До науково-педагогічного складу кафедри входять: доцент, к.т.н. Сокуренко Є.В., доцент, к.ф.-м.н. Зоріна І.А., доцент, к.ф.-м.н. Літвінова М.Б., викладач Гусєва Т.В., викладач Василенко О.В., ст.лаборант Колодязний В.С.

У різні часи на кафедрі працювали: доцент, к.ф.-м.н. Зіатдінов Ф.З., доцент, к.т.н. Єпіфанов О.Д., доцент, к.ф.-м.н. Крекнін В.А., викладачі та старші викладачі Нагулян Н.К., Шуригіна К.П., Коршиков Ю.С., Нагін В.Я.

Кафедра забезпечує підготовку з математики і фізики для студентів всіх спеціальностей та напрямків, з яких ведеться навчання в Херсонській філії НУК. За кожною спеціальністю створені науково-методичні комплекси, які враховують не тільки час вивчення математики або фізики (2, 3 або 4 семестри), але й професійну спрямованість студентів, наприклад, вивчення додаткових глав з математики студентами-електриками, велика кількість задач прикладного змісту, розробка нових спеціальних курсів тощо. Кафедра також проводить олімпіади з математики та фізики у ХФ НУК, переможці яких успішно приймають участь у ІІ турі всеукраїнських студентських олімпіад. Члени кафедри ведуть велику наукову та науково-методичну роботу – приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, готують наукові статті, випускають багато методичної літератури для студентів. Крім того, члени кафедри активно спілкуються з викладачами інших дисциплін і надають їм необхідну математичну підтримку, в тому числі й у науковій діяльності.

При кафедрі в 2003 році створена лабораторія проблем викладання математики студентам нематематичних спеціальностей, науковим керівником якої є член-корреспондент Міжнародної Академії наук вищої школи доцент Зоріна І.А.. В рамках роботи лабораторії розроблено нові професійно орієнтовані додаткові математичні курси, створено сучасне методичне забезпечення класичних курсів з математики для інженерів та економістів.

У своїй діяльності кафедра фізико-математичних дисциплін зорієнтована на успішну підготовку студентів до їхнього засвоєння фахових предметів, що спираються на класичну фізико-математичну освіту, на пошук і підтримку обдарованої молоді, на самовдосконалення та творчий розвиток всіх викладачів кафедри.

* У 2015 р. кафедра була реорганізована і об'єднана з кафедрою інформаційних технологій.

Організаційна структура інституту