Реєстрація
чисельник
Карта сайту

  Сертифікати про акредитацію

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (переглянути) (http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/test.html)

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 20 грудня 2016 року, протокол №123 про результати акредитації спеціальності 8.05120102 Суднокорпусобудування (переглянути)

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованного обсягу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Ліцензія: Серія АЕ №527861, дата видачі 06.01.2015 р.(переглянути)

2019 рік 

 

2018 рік

 

 


2017 рік

 

 2015 рік

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перепідготовка  фахівців

 

Ліцензія та сертифікат про акредитацію


Лицензія НУК (в т.ч. для ХФ НУК)...(переглянути)

 

/repository/data/documents/raznoe/

Вступна кампанія