Реєстрація
знаменник
Карта сайту

 

Антикорупційна діяльність

 

 

Лист МОН від  30.04.2024 р. № 17/127-24 "Щодо проведення моніторингу дотримання законодавства стосовно врегулювання конфлікту інтересів" (переглянути)

Наказ МОН від 28.03.24 р. №408 "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2024-2026 роки" (переглянути). Антикорупційна програма Міністерства освіти і науки України на 2024-2026 роки(переглянути)

Лист МОН від  27.10.2023 р. № 17/157-23 "Про відновлення декларування» (переглянути). Додаток до листа (переглянути). 

Лист МОН від  06.09.2023 р. № 17/98-23 "Про конфлікт інтересів» (переглянути). Роз'яснення Національного агентство з питань запобігання корупції "Переглянути". 

Лист МОН від  05.09.2023 р. № 17/94-23 "Про конфлікт інтересів" (переглянути). Роз'яснення Національного агентство з питань запобігання корупції "Переглянути". 

Лист МОН від  23.08.2023 р. № 17/79-23 "Про професійний розвиток уповноважних підрозділів» (переглянути). Презентація Національного агентство з питань запобігання корупції "Професійний розвиток уповноважних підрозділів". 

Лист МОН від  18.08.2023 р. № 1/12362-23 "Про комплексне дослідження «Корупційні ризики вступної
кампанії – 2022» (переглянути). Презентація Національного агентство з питань запобігання корупції «Корупційні ризики вступної кампанії – 2022».

Лист Національного агентство з питань запобігання корупції від 12.06.2023 р. №2 "Роз'яснення щодо правового статусу викривача" (переглянути).

Лист МОН від 25.05.2023 р. №1/7498-23 "Проучасть в онлайн-презентації. Серія навчальних модулів з протидії корупції в Україні" (переглянути). Серія навчальних модулів UNODC із протидії корупції
Корупція є однією з найсерйозніших глобальних загроз сучасності. Вона має катастрофічні наслідки для економіки і довкілля та пов’язана з кризою демократії та зростанням нерівності. Боротьба з цим складним явищем вимагає багатьох і одночасних підходів, у тому числі освітніх програм, що дають змогу майбутнім поколінням протистояти корупції та запобігати їй. З цією метою Управління ООН з наркотиків і злочинності розробило серію модулів університетського рівня з антикорупції, що їх викладачі можуть використовувати як основу для викладання в університетах та інших академічних установах по всьому світу. Щоб підвищити свою ефективність, модулі поєднують теорію з практикою, заохочують критичне мислення та використовують інноваційні інтерактивні підходи до навчання, такі як навчання на основі досвіду та роботи в групах. Модулі є мультидисциплінарними та легко адаптуються до різних місцевих та культурних умов. Кожен модуль розроблено як тригодинне заняття, а також надано рекомендації щодо того, як перетворити кожен модуль на окремий курс.

Лист Національного агенства з питань запобігання корупції від 24.11.2022 р. №22-03/24055-22 "Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції" (переглянути).

Лист Національного агенства з питань запобігання корупції від 26.05.2022 р. №22-03/12698-22 "Про нову методологію управляння корупційними ризиками" (переглянути).

Лист Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації від 09.11.2021 р. №02-14-4079/0/21/323-12 "Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2021 - 2022 роки" (переглянути).

Ропорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 17.09.2021 р. №741 "Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2021 - 2022 роки" (переглянути).

Антикорупційна програма Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  (Наказ ректора НУК від 23.02.2021 р. №30) (переглянути)

Лист МОН від 04.01.2021 р. №1/9 "Щодо дотримання антикорупційного законодавства" (переглянути).

Положення про порядок надання та розгляд звернень громадян у НУК ім. адм. Макарова (переглянути)
Дата створення: 2019

Положення про порядок проведення внутрішнього службового розслідування в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова  (Затверджено ректором НУК 2018 р.) (переглянути)

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторінгу виконання антикорупційної програми у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова  (Наказ ректора НУК від 23.03.2018 р. №82) (переглянути)

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова  (Наказ ректора НУК від 21.03.2018 р. №81) (переглянути)

Положення про комісію з питань оцінки вартості,вирішення питань щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного посадовими особами як подарунка Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова  (Наказ ректора НУК від 17.03.2018 р. №78) (переглянути)

Інструкції щодо протидії корупції: Як повідомити про корупцію; Інструкція про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за тефонами довіри НУК;  Інструкція про порядок ведення обліку в Університеті заяв і повідомлень про вчинені корупційні правопорушення (переглянути)

Наказ Управління освіти ХОДА від 05.04.2016 р. №102 "Про антикорупційні заходи управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації на 2016 рік" (переглянути).

Наказ ректора від 08.02.2016 р. Про подання співробітниками Університету декларацій про майно, доходи, витрати та забовязання фінансового характеру за 2015 рік (переглянути).

Антикорупційна програма Національного універитету кораблебудування імені адмірала Макарова (обговорено на засіданні Вченої ради 25.12.2015 р.)(переглянути).

Закон України "Про запобігання корупції"  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) (переглянути).

Постанова КМУ від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (переглянути).

Наказ МОНмолодьспорту України від 21.03.2013 р. №1/9-200 "Щодо подання декларацій" (переглянути).

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року №3206-VІ (переглянути, скачати)