Реєстрація
чисельник
Карта сайту

 Антикорупційна діяльність

Лист Національного агенства з питань запобігання корупції від 26.05.2022 р. №22-03/12698-22 "Про нову методологію управляння корупційними ризиками" (переглянути).

Лист Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації від 09.11.2021 р. №02-14-4079/0/21/323-12 "Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2021 - 2022 роки" (переглянути).

Ропорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 17.09.2021 р. №741 "Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2021 - 2022 роки" (переглянути).

Антикорупційна програма Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  (Наказ ректора НУК від 23.02.2021 р. №30) (переглянути)

Лист МОН від 04.01.2021 р. №1/9 "Щодо дотримання антикорупційного законодавства" (переглянути).

Положення про порядок надання та розгляд звернень громадян у НУК ім. адм. Макарова (переглянути)
Дата створення: 2019

Положення про порядок проведення внутрішнього службового розслідування в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова  (Затверджено ректором НУК 2018 р.) (переглянути)

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторінгу виконання антикорупційної програми у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова  (Наказ ректора НУК від 23.03.2018 р. №82) (переглянути)

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова  (Наказ ректора НУК від 21.03.2018 р. №81) (переглянути)

Положення про комісію з питань оцінки вартості,вирішення питань щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного посадовими особами як подарунка Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова  (Наказ ректора НУК від 17.03.2018 р. №78) (переглянути)

Інструкції щодо протидії корупції: Як повідомити про корупцію; Інструкція про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за тефонами довіри НУК;  Інструкція про порядок ведення обліку в Університеті заяв і повідомлень про вчинені корупційні правопорушення (переглянути)

Наказ Управління освіти ХОДА від 05.04.2016 р. №102 "Про антикорупційні заходи управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації на 2016 рік" (переглянути).

Наказ ректора від 08.02.2016 р. Про подання співробітниками Університету декларацій про майно, доходи, витрати та забовязання фінансового характеру за 2015 рік (переглянути).

Антикорупційна програма Національного універитету кораблебудування імені адмірала Макарова (обговорено на засіданні Вченої ради 25.12.2015 р.)(переглянути).

Закон України "Про запобігання корупції"  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) (переглянути).

Постанова КМУ від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (переглянути).

Наказ МОНмолодьспорту України від 21.03.2013 р. №1/9-200 "Щодо подання декларацій" (переглянути).

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року №3206-VІ (переглянути, скачати)