Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Вчена рада філії

З метою забезпечення організації навчально-виховного процесу у ХФ НУК створена вчена рада філії, методична рада філії, а також вчені та методичні ради факультетів. До функцій вченої ради філії, крім інших, відносяться:

  • Розгляд питань з удосконалення організації навчального процесу.
  • Відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій.
  • Розгляд методики викладання, різноманітних перспективних та поточних навчальних і методичних питань.
  • Затвердження планів видання навчально-методичної та наукової літератури, підготовленої науково-педагогічними, науковими працівниками і фахівцями філії.
  • Розгляд питань укладання трудових договорів та контрактів з  науково-педагогічними працівниками, заміщення посад професорсько-викладацького складу.
  • Розгляд та затвердження планів і звітів заступників директора філії і керівників підрозділів щодо навчальної, методичної та організаційно-методичної роботи.


Положення про вчену раду Херсонської філії Національного університету кораблебудування (2021 р.) (переглянути).

Керівництво ХННІ