Реєстрація
знаменник
Карта сайту

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Нормативні документи  щодо освіти

 

Закон України від 23.04.2024 № 3642-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу"(переглянути)
Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (№ 392-IX від 18.12.2019 р. переглянути).
Закон України Про вищу освіту (№ 1556-VІI від 01.07.2014 р. переглянути).
Закон України Про вищу освіту (N 2984-III від 17.01.2002 р.  переглянути).
Закон України Про освіту (№2145-VIII від 05.09.2017 р. переглянути).
Закон України Про освіту (№1060-XII від 23.05.1991 р. переглянути). 

                     Національна доктрина розвитку освіти (переглянути).  

Наказ МОН від 24.06.2024 р. №910  "Про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача вищої освіти у 2024 році (переглянути)

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки. Затверджено Наказом Міністерства освітиі науки України 07 лютого 2024 року № 134. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2024 р. за № 509/41854 (переглянути). Закон України про відпуски (переглянути)

Лист МОН від 05.01.2024 р. №1/211 "Про особливості видачі академічних довідок" (переглянути)

Закон України  №3482-IX від 21 листопада 2023 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій територїй України"  (переглянути)

Лист МОН від 11.10.2023 р. №1/15735-23 "Про надання академічної відпуски" (переглянути

Лист МОН від 29.05.2023 р. №1/7629-23 "Про забезпечення вивчення державної мови" (переглянути)

Лист МОН від 04.04.2022 р. №1/3874-22 "Щодо організації  дистанційного навчання" (переглянути)

Лист МОН від 14.05.2020 р. №1/9-249 "Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій" (переглянути

Лист МОН від 08.05.2020 №1/9-239 "Щодо поновлення з закордонних закладів освіти" (переглянути

Лист МОН від 27.04.2020 р. №1/9-224 "Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час карантину" (переглянути)

Закон України Про фахову передвищу освіту (Відомості Верховної Ради), 2019, №30, ст.119)  (переглянути)

"Щодо набрання чинності Закону України "Про фахову передвищу освіту". Лист МОН від 09.08.2019 р.№1/9-507 (переглянути)

"Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення". Лист МОН від 09.07.2018 р. №1/9-434 (переглянути)

"Порядок продовження начання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на тереторії яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження". Наказ МОН від 19.01.2017 р. №74 (переглянути)

"Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти". Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, протокол від 29.03.2016 №3.(переглянути)

Лист МОН від 05.02.2016 р. № 1/9-64 "Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (переглянути)

Лист МОН від 29.01.2016 р. № 1/9-49 "Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України" (переглянути)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" № 266 — редакція від  29.04.2015 (переглянути) 

Наказ МОН від 26.01.2015 № 47 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік" (переглянути)

Лист МОН від 04.08.2014 р. № 1/9-391 "Деякі особливості переведення іноземних студентів, які навчались у Донецькій та Луганській областях" (переглянути)

Лист МОН від 09.10.2013 р. №/9-706  "Щодо освітнього проекту "Академія Навичок"" (переглянути)

Наказ МОНмолодьспорту від 19.04.2012 р. №482 "Про видачу Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка"

Лист МОНмолодьспорту від 26.03.2012 р. №1/9-226 "Щодо документів про вищу освіту з відзнакою"

Лист МОНмолодьспорту від 05.12.2011 р. №1/9-853 "Щодо записів у документах про вищу освіту"

Лист МОНмолодьспорту від 21.06.2011 р. №1/9-481 "Роз’яснення щодо порядку працевлаштування випускників"

Лист МОН від 13.05.2011 р. №1/9-353 "Щодо надання академічних відпусток по вагітності та пологах"

Лист МОН від 12.03.2011 р. №1/9-169 «Щодо документів про вищу освіту з відзнакою» (переглянути).

Лист МОН від 09.06.2010 р. №1/9-401 «Щодо документів про вищу освіту з відзнакою» (переглянути).

Наказ МОН від 05.03.2010 р. № 1/9-144 «Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства»»

Лист  МОН  від  21.01.2010 р.  №1/9-21  «Про  переведення  на  вакантні  місця  державного замовлення»    

Наказ МОН від 02.03.2010 р. №165 «Про затвердження Програми організації підготовки магістрів в Україні»

Лист МОН від 26.02.2010 р. №1/9-119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах»

Наказ МОН від 10.02.2010 р. №101 «Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів»

Лист МОН від 22.01.2010 р. №1/9-25 «Щодо фактів порушень під час проведення семестрового контролю»

Указ Президента України від 25 вересня 2008 року № 857/2008 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні» (переглянути)

Наказ Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року N 245  "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти" (переглянути

"Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників". Затверджена наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р № 837 (переглянути)

Накази МОН, КМУ