Реєстрація
знаменник
Карта сайту

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Українська асоциація студентів http://www.uas.ngo/#rec283688174

 

Лист МОН від 21.10.15 р. №1/9-498  "Щодо виборів до органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах" (переглянути).

Лист МОН від 21.10.15 р. №1/9-497  "Деякі питання виконання статті 40 Закону України "Про вищу освіту"" (переглянути).

Лист МОН від 21.10.15 р. №1/9-496  "Щодо фінансування органів студентського самоврядування" (переглянути).

Лист МОН від 21.10.15 р. №1/9-495  "Щодо погодження рішень органами студентського самоврядування" (переглянути).

Лист МОН від 08.09.15р. №1/9-427  "Щодо діяльності органів студентського самоврядування" (переглянути).

Лист МОНмолодьспорт від 08.12.11р. №1/9-870  "Про обговорення проекту Концепції розвитку студентського самоврядування в Україні" (переглянути).

Положення про студентську раду НУК (переглянути).

Розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 24.03.2015 р. №168 Про "Студентську раду при Херсонській  обласній державній адміністрації" (переглянути).

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ НУК

Студентський парламент в ХФ НУК імені адмірала Макарова базується на наданні можливостей кожному студенту самореалізуватися, стати учасником суспільно значимої діяльності, розкрити свій творчий потенціал у науковому, культурному і спортивному житті університету, міста, області і внести свій посильний внесок у вдосконалення системи студентського самоврядування ВНЗ. Це досягається за рахунок встановлення партнерських відносин між студентами, в особі Студентського Парламенту, та адміністрацією університету.

Студентське самоврядування університету (Студентський Парламент) - особлива форма самостійної діяльності студентів з вирішення важливих питань з організації процесів навчання, побуту, дозвілля тощо.

У своїй діяльності Студентський Парламент керується Конституцією України, чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного університету кораблебудування, Положенням про Херсонську філію Національного університету корабле-будування.

Студентський парламент не залежить від релігійних об’єднань, кольору шкіри і політичних партій та рухів і здійснює свої повноваження за принципами: демократизму; законності; гласності; гуманності; колегіальності.

Основною метою Студентського Парламенту як органу студентського самоврядування є захист прав студента, а також організація системної роботи по  залученню студентської молоді до культурних цінностей, сприяння соціальній самореалізації студентів.

Для втілення зазначеної мети Студентський Парламент реалізує наступні завдання:
-  забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
-  забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
- інформаційне забезпечення студентської молоді з різних питань життєдіяльності університету та реалізації молодіжної політики;
-  сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;
-  сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
-  організація співпраці зі студентами інших вузів і молодіжних організацій;
-  залучення студентів до художньої самодіяльності та проведення вечорів відпочинку, конкурсів КВК, випускних вечорів;
- сприяння утвердження здорового способу життя в університеті, профілактики правопорушень та шкідливих звичок у студентів.

Структура та функції студентського парламенту

До функцій профспілкового комітету студентів відносяться:

- проведення заходів щодо покращення побуту студентів в університеті та гуртожитках;

- проведення заходів щодо залучення студентів університету до господарської роботи та благоустрою університету;

-  організація роботи зі студентами, які не проявляють бажання до навчання та порушують загальні естетичні норми;

- проведення профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі;

- організація психологічної підтримки студентів.

Старостат:

-  проводить організаційну роботу зі старостами академічних груп;
-  інформує старост груп про події у студентському житті;
-  співпрацює з кураторами Херсонської філії НУК.

Комітет з навчально-наукової роботи:

-  підтримує контакти зі студентами та заступником директора з навчальної роботи;
-  співпрацює із заступником директора з наукової роботи та Радою молодих вчених для отримання методичної й інформаційної допомоги щодо розвитку наукової роботи серед студентів та їх наукового зростання;
-  забезпечує постійну співпрацю студентів з науково-педагогічними працівниками, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю;
-  популяризує необхідність засвоєння студентами науково-технічної інформації в рамках співробітництва з науково-педагогічними працівниками та самостійної роботи;
-  організовує роботу наукових товариств та клубів;
-  здійснює роз’яснювальну та агітаційну роботи серед студентів з метою участі в олімпіадах  та у конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних дисциплін, участі у студентських науково-технічних конференціях  тощо;
-   клопоче перед адміністрацією Херсонської філії НУК щодо нагородження та відзначення студентів, які досягли успіхів на обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конференціях, у науково-дослідницькій роботі.

 Комітет з культурно-масових питань:

-  проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;
- приймає активну участь в організації загально-університетських заходів культурно-масового характеру;
- вносить свої пропозиції до керівництва університету щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків та клубів при університеті;
-  організовує конкурси, вечори дозвілля та святкові програми в університеті;
- співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об'єднаннями країни, області та міста у сфері культурно-масової роботи.

 Комітет з питань спорту та молоді:

-  організовує участь у спортивних змаганнях на всіх рівнях;
-  співпрацює з обласним управлінням туризму, молоді та спорту;
-  здійснює пропаганду здорового способу життя;
-  організовує подорожі та екскурсії;
-  співпрацює з молодіжними туристичними організаціями.

 Прес-центр:

-  поширює інформацію про діяльність студентського самоврядування серед студентів;
-  готує статті, сюжети, репортажі про діяльність СП ХФ НУК серед ЗМІ;
-  випускає газету «Студдень»;
-  оформляє стенди СП;
-  створює та підтримує власний студентський сайт;
-  розробляє та виготовляє рекламний матеріал щодо студентського самоврядування;

До складу прес-центру входить PR-менеджер.

   Комітет із зовнішніх зв’язків:

-  налагоджує і підтримує зв'язки з іншими ВНЗ І-ІV рівня акредитації;
-  співпрацює з обласним та міськими управліннями з питань сім’ї та молоді;
- інформує про конференції, спортивні змагання, культурні заходи та організовує участь в них студентів Херсонської філії НУК;
-  допомагає членам Студентської парламенту у розширенні необхідних зв'язків;
-  організовує семінарі, тренінги, зустрічі з відомими людьми;
-  організовує конференції, кругли столи та інші заходи в університеті.

 

Керівний склад студентського самоврядування

     
 

 2021 рік

 

 

 

Єрошенко Дмитро -  голова студентського парламенту ХФ НУК 
 
 Моб. телефон 0995066336

Смоляной Євгеній -  заступник голови студентського парламенту ХФ НУК 

Моб. телефон 0502519131

Магріпова Анна - cекретар студентського парламенту ХФ НУК 
 
Моб. телефон 0950448129
Комітет з культурно-масових питань
 Сауляк Марина
Моб. телефон 0505320408
Літвіненко Тетяна

Пєрков Дмитро 
Моб. телефон 0500663508

Прес-центр
   
Корчинський Сергій
Моб. телефон 0667064109

          Скорупська Людмила
         Моб. телефон 0994957790

Котік Крістіна
Моб. телефон 0668241482
Комітет з навчальної роботи
   
Трубач Оля
Моб. телефон  
0950626408
Сіліванов  Олександр
Моб. телефон  0950792535
Комітет з наукових питань
   
Камінський Євген
Моб. телефон 0662991317
Нєугодніков Антон 
Моб. телефон 
0666022311
   
Сондик Романголова спортивного комітету 
 
Моб. телефон  0994842550
 
Бурдов Євгеній  - голова комітету зовнішніх зв'язків
 
Моб. телефон 0507294547

 

 Попередній студентський парламент ХФ НУК

Крохіна Олена Вікторівна  - голова студентського парламенту ХФ НУК

Моб. телефон 095 612 49 11

Балуев Валерій – заступник голови студентського парламенту ХФ НУК

Моб. телефон 066 825 41 42

Зайцев Ігор Вікторович – голова студентського профкому ХФ НУК

Моб. телефон 066 008 69 60

Скрипніченко Тетяна – голова старостату ХФ НУК

Моб. телефон 095 193 52 25

Мусаева Марина – голова комітету з культурно-масових питань

Моб. телефон 095 122 09 60

Василега Станслав – голова комітету зовнішніх зв'язків

Моб. телефон 066 022 18 77


Відеосюжети із життя студентського самоврядування

Фотохроніка із життя студентського самоврядування


Студентське життя