Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Умови доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Висновок № 01521.УН.2021 ТЗ щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до ДБН В.2.2-40:2018 "Інкюзивність будівель і споруд. Основні положення" (переглянути).
Види допомоги, які можуть надати відповідальні особи в Херсонському навчально-науковому інституті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення:

  • пересування будівлею ХННІ НУК;
  • надання запитуваної інформації;
  • посередництво між особою, що потребує допомоги, та працівниками інституту, які є компетентні у наданні відповідної інформації чи послуг.

Щоб отримати допомогу, попередньо повідомте про необхідний обсяг допомоги за телефонами:

Заступник директора із загальних питань - Година Олена Володимирівна, тел. (0552) 42-24-21; 

Заступник директора з організаційно-виховної роботи -Дрозд Оксана Володимирівна тел. (0552) 26-36-73;

Черговий вахтер (0552) 26-37-32.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок супроводу (надання допомоги) (далі – Порядок) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі: особи, що потребують допомоги) у Херсонскому навчально-науковому інститутуті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі: Університет) розроблено на виконання вимог пункту 2 Указу Президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017 «Про внесення змін до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України».
1.2. Цей Порядок визначає дії відповідальних осіб щодо забезпечення зручності, комфортності, доступності перебування в Університеті особам, що потребують допомоги, а також створення умов для якісного їх обслуговування працівниками Університету, надання відповідних освітніх послуг.
1.3. Види допомоги, які можуть надати відповідальні особи за супровід в Університеті осіб, що потребують допомоги: пересування приміщеннями будівлі ХННІ НУК ім. адм. Макарова; надання запитуваної інформації; посередництво між особою, що потребує допомоги, та працівниками Університету, які є компетентні у наданні відповідної інформації чи послуг.

ІІ. ДІЇ ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СУПРОВОДУ В УНІВЕРСИТЕТІ

2.1. З метою надання якісних послуг щодо супроводу, особа, що потребує допомоги (або її ментор), повинна повідомити причину відвідування Університету.
2.2. Особа, що потребує допомоги, за необхідності відвідати Університет, має обрати зручний для неї спосіб комунікації з відповідальними за її супровід:
2.2.1. Безпосередньо повідомити про відвідування Університету уповноважену особу з соціальних питань;
2.2.2. Попередньо повідомити про необхідний обсяг допомоги при організації супроводу у телефонній розмові із відповідальними особами за супровід та узгодити дату, час, тривалість відвідування Університету за телефонами:

Заступник директора із загальних питань - Година Олена Володимирівна, тел. (0552) 42-24-21; 

Заступник директора з організаційно-виховної роботи - Дрозд Оксана Володимирівна тел. (0552) 26-36-73;

Черговий вахтер (0552) 26-37-32.

2.3. У разі відмови від супроводу, особа, що потребує допомоги, самостійно здійснює розв’язання питань після отримання дозволу, який надає можливість перебувати у будівлі Університету.

ІІІ. ДІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ В УНІВЕРСИТЕТІ ЗА СУПРОВІД (НАДАННЯ ДОПОМОГИ) ОСІБ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

3.1. Черговий Університету або працівники Херсонского навчально-наукового інституту НУК ім. адм. Макарова (відповідальні за супровід в Університеті), зобов’язані, у разі одержання інформації про прибуття в Університет особи, що потребує допомоги, повідомити їй власне ім’я та прізвище, посадові обов’язки перед подальшою взаємодією, а також вичерпну інформацію щодо можливостей розв’язання питання.
3.2. Відповідальним за супровід в Університеті осіб, що потребують допомоги, необхідно дотримуватися етикету взаємодії із людьми з різними нозологіями.
3.3. Відповідальні за супровід в Університеті зобов’язанні роз’яснити особі, що потребує допомоги, правила внутрішнього та службового розпорядку Університету, години прийому громадян, структуру Університету, розташування навчальних та інших приміщень Університету, санітарних кімнат, а також повідомити про можливі перешкоди під час пересування.
3.4. Якщо особа, що потребує допомоги, має намір отримати інформацію про конкретні послуги Університету, повідомити про це керівника підрозділу, який володіє необхідною інформацією. Надалі керівник даного підрозділу негайно прибуває особисто або забезпечує прибуття працівника підрозділу, який володіє необхідною інформацією, та консультує особу, що потребує допомоги, безпосередньо у вестибюлі Університету.
3.2. Якщо особа, що потребує допомоги, має намір відвідати Університет, пересуватися його будівлею, відповідальні за супровід в Університеті повідомляють про це заступника директора, який за розподілом повноважень відповідає за відповідний напрям роботи. За вказівкою заступника директора видають особі, що потребує супроводу та особі яка супроводжує дозвіл та здійснюють супровід до визначеного підрозділу.
3.3. Уповноважена особа з соціальних питань, у разі прибуття в Університет особи, що потребує допомоги, негайно доповідає про це заступнику директора із загальних питань Університету та надалі виконує його вказівки щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в університеті вищезазначеній особі. 
3.4. Після закінчення візиту особи, що потребує допомоги, черговий Університету чи працівник що спроводжував особу, організовують супровід даної особи до виходу з будівлі Університету.
3.5. У разі настання надзвичайної ситуації відповідальні за супровід особи, що потребує допомоги, здійснюють її евакуацію з території Університету.
3.6. У разі відмови особи, що потребує допомоги, від подальшого супроводу, відповідальні за супровід в Університеті звільняються від необхідності надання відповідних послуг.

IV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Даний порядок вступає в дію за рішенням вченої ради Херсонського навчально-наукового інститутуту  НУК ім. адм. Макарова та розпорядження директора.
4.2. Даний Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті ХННІ НУК.

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у НУК ім. адм. Макарова (переглянути)

Студентське життя