Реєстрація
знаменник
Карта сайту

                                                      Акредаційні експертизи

Згідно з наказом МОН від 09.01.2019 р. №23Л з 16 січня  по 18 січня 2019 року на кафедрі Суднобудування та ремонту суден  Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова працює експертна комісія  МОНУ з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Яхтинг, малі судна та водний туризм»  зі спеціальності 135 «Суднобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

З 26 по 28 грудня 2018 року на кафедрі Суднобудування та ремонту суден  Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова працювала експертна комісія  МОНУ з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Суднокорпусобудування» та «Судноремонт та технічне обслуговування флоту» зі спеціальності 135 «Суднобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  

 

Згідно з наказами МОН від 07.09.2018 р.  №1414-л, 1415-л, 1416-л, від 13.09.2018 р. №1441-л, від 10.09.2018 р. №1442-л, 1443-л, 1444-л, 1445-л, 1446-л, 1447-л, 1448-л  в Херсонській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова працюють експертні комісії з метою проведення первинної експертизи освітньо-професійних програм за другими (магістерським) рівнем вищої освіти. Терміни роботи комісій  з 17 вересня по 21 вересня 2018 р.
Експертні комісії проводять акредитаційну експертизу таких освітніх програм:"Бізнес і приватне підприємництво", "Економіка підприємства", "Економіка довкілля і природних ресурсів", "Холодильні машини і установки та системи кондиціювання", "Експлуатація суднових автоматизованих систем", "Інформаційні управляючі системи та технології", "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів", "Суднові енергетичні установки та устаткування", "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок", "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", "Двигуни внутрішнього згоряння".

 

   
Робочі моменти експертних комісій

Всі новини Навчання